Barcelona má i další chloubu kromě oblíbené Sagrady Família. Je to katedrála svatého Kříže a svaté Eulálie

Do hlavního města Katalánska se sjíždějí turisté z celého světa nejčastěji v touze vidět dílo světoznámého architekta Antonia Gaudího. Jeho Sagrada Família je velikým tahounem. A nejen ona, ale i další budovy, které Gaudí navrhl. Barcelona se ale může pyšnit i jinými stavbami, jejichž základní kámen byl položen už ve středověku. Platí to o katedrále svatého Kříže a svaté Eulálie, jež se nachází v historické gotické čtvrti Barri Gótic.

Mučednice Svatá Eulálie

Svatá Eulálie z Barcelony je jednou z patronů tohoto města. Narodila se okolo roku 290 n. l. v době, kdy probíhala krvavé pronásledování křesťanů. Eulálie se narodila do rodiny barcelonských vznešených křesťanů a v duchu křesťanství byla také vychována. Rodiče ji chtěli uchránit světských pokušení a tak se rodina odstěhovala mimo Barcelonu na nedaleký venkovský statek.

Když dospěla do 13 let, zužovala město krutost císařského náměstka Daciana, který křesťany trestal krutým mučením. Eulálie se rozhodla obětovat svůj život pro Krista, utekla z domu a odešla do Barcelony. Zde předstoupila před vladaře a pokárala ho za jeho krutost. Sebe pak označila za křesťanku. Dacian nařídil mladičkou Eulálii zbičovat, natáhnout na skřipec a její tělo rozdírat železnými hřeby. Svatá Eulálie z Barcelony byla umučena 12. února 303. Stala se patronkou Barcelony a španělských námořníků. K uctění její památky se ve dvoře přilehlém ke katedrále svatého Kříže a svaté Eulálie chová 13 bílých hus, které mají připomínat věk, ve kterém Eulálie zemřela.

Katedrála svatého Kříže a svaté Eulálie v roce 1880. Foto: neznámý autor, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barcelona_Cathedral_1880s.jpg

Katedrála svatého Kříže a svaté Eulálie

Základní kámen ke katedrále byl položen už v roce 1298. Její výstavba trvala dvě století, a stejně nebyla dokončena. Na její dostavbu došlo až v 19. století, kdy se na rozhodl dát peníze barcelonský obchodník Manuel Girona. Dostavba byla realizována v letech 1887 až 1890 a centrální věž byla dokončena až v roce 1913. Katedrála svatého Kříže a svaté Eulálie je příkladem katalánské gotiky. Kuriozitou této stavby je to, že má kopuli u paty lodi vedle hlavního průčelí. Díky tomu je královská tribuna osvětlena stejně jako hlavní oltář. Kopule i fasáda katedrály pocházejí z konce 19. století. Mezi další významné prvky katedrály patří gotická křížová chodba a krypta svaté Eulálie s bohatě vyřezávaným alabastrovým sarkofágem.

Zdroj: https://patrimoni.gencat.cat/es/coleccion/catedral-de-la-santa-creu-i-santa-eulalia, https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_v_Barcelon%C4%9B

Náhledové foto: Pixabay

 

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.