Tajemství jménem Devět křížů

Někdo kolem této lokality denně projíždí, aniž by zažil něco divného. Devět křížů je místo, které se nachází nedaleko exitu 168 na dálnici D1 (v okrese Brno-venkov u obce Lesní Hluboké). Každý z křížů byl postaven za jednu oběť, která zahynula ve svatebním průvodu, který byl zmasakrován. Dneska se říká, že duše mrtvých neodešly a děsí spoustu řidičů na dálnici D1.

Stará legenda

Tento příběh se odehrává před pěti sty lety. Na staré formanské cestě narazil sedlák na zraněného obchodníka. Poskytnul mu přístřeší ve svém vlastním domě v obci Hluboká (dnes Lesní Hluboká) s popisným číslem 1. Jenže sedlák měl velice krásnou dceru. Právě ta o zraněného nejvíce pečovala, a tak není divu, že se do ní obchodník zamiloval. I dcera se do obchodníka zamilovala a slíbili si věrnost.

Zeť mu nebyl po chuti

Avšak sedlákovi se tento vztah nelíbil, pro svou dceru si představoval jiného ženicha. Vždyť právě manžel jeho dcery se měl stát pánem celého statku. A tak se s obchodníkem domluvil – obchodník dokončí své obchody a s patřičným obnosem se za rok vrátí, aby se stal manželem sedlákovy dcery. Sedlák ale nikdy neměl v úmyslu mu svou dceru dát.

Nový ženich na obzoru

Mezitím se v obci objevil mladík – syn z bohaté sedlácké rodiny. Otec krásné dcery se rozhodl, že právě on je ta správná osoba, která je vhodná pro jeho dceru – má majetek a navíc rozumí tomu, co sedlácká práce obnáší. Také rodiče mladíka byli pro a svatbě přáli. Krásná dívka se tak dostala do bezvýchodné situace – musela si vzít muže, kterého jí otec vybral. Včas ale poslala obchodníkovi zprávu, kdy se bude vdávat a kudy povede svatební průvod.

Pomsta byla krutá

Když se svatební průvod vracel z kostela, netušil nic zlého. Obchodník se ale domluvil s myslivcem, že zrada bude krvavě potrestána. Nevěsta měla přežít. Jakmile se průvod objevil na rozcestí poblíž obce Hluboká, masakr začal. Celkem sedm svatebčanů bylo zastřeleno: otec nevěsty, ženich, svědek, tři ženy a… nevěsta. Jakmile obchodník zjistil, že jeho milá je mrtvá, velice se na svého druha rozzlobil. Domníval se, že ve zmatku právě on jeho milou zastřelil. A tak neváhal a zabil ho. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě.

Vysoká nehodovost u 9 křížů

Právě tato děsivá historka je podle mnohých důvodem, proč je právě v tomto úseku dálnice tolik nehod. Někteří tvrdí, že řidičům se zjevuje duch nevěsty v bílém, který odvede jejich pozornost od řízení a nehoda, která se stane, má pak velice tragické následky. Jiní zase tvrdí, že ducha v podobě mohutných černých křídel zahlédli poblíž motorestu – někteří řidiči se bohužel tomuto přízraku snaží vyhnout a pak se jim stane nehoda. Ti, kteří přízrakem projedou, pocítí mrazivý závan.