O příspěvek pro pozůstalé si zažádá jen málokdo – téměř se o něm neví. A přitom může jít o pěkné částky

příspěvek pro pozůstalé, příspěvek, pohřebné, peníze, dávka

O příspěvek pro pozůstalé si zažádá jen málokdo – téměř se o něm neví. A přitom může jít o pěkné částky. Pozůstalostní dávky jsou zásadním mechanismem finanční podpory určeným osobám, které ztratily manžela/manželku, rodiče nebo jiné členy rodiny, kteří byli hlavními živiteli.

Navzdory jejich významu mnoho oprávněných příjemců o tyto dávky nežádá, často z důvodu nedostatečné informovanosti, vnímané složitosti procesu podávání žádostí nebo nepochopení kritérií způsobilosti. A to je opravdu škoda.

Co jsou pozůstalostní dávky?

Pozůstalostní dávky označují platby vyplácené z programů sociálního zabezpečení nebo soukromých pojistných plánů vyživovaným osobám po zemřelé osobě. Cílem těchto dávek je zmírnit finanční dopad ztráty člena rodiny, který se podílel na příjmech domácnosti. Tolik k oficiálnímu popisu. Ale co si z toho vzít?

Foto: Pixabay

O pohřebné může žádat řada lidí

Jedná se o jednorázovou platbu, která má pokrýt některé náklady spojené s pohřebními službami. Žadatelé musí být obvykle manželé, nezaopatřené děti nebo někdy jiné závislé osoby (například staří rodiče). Žadatelé obvykle potřebují úmrtní list, doklad o příbuzenském vztahu k zemřelému a někdy také doklad o finanční závislosti. Dále už je vše snadné – peníze obvykle dorazí na účet do 30 dnů. A pokud si nevíte s vyplněním formuláře rady, na úřadě vám rádi pomohou.

Kolik můžete od státu získat

Možná se ptáte, zda to za tu námahu opravdu stojí. A my si myslíme, že rozhodně no. Získat totiž můžete 5 000 Kč bez ohledu na vaši sociální situaci či cokoliv jiného (jinými slovy, dávka je pro každého stejná a nijak se nekrátí). A to nejsou v dnešní době právě malé peníze.

 

Zdroj: https://socialnipolitika.eu/2017/05/podminky-naroku-na-pohrebne/, https://www.mpsv.cz/-/pohrebne

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.