Hony na čarodějnice stále ještě nepatří do středověku. Papua-Nová Guinea je rozjíždí ve velkém, a to včetně upalování

Hony na čarodějnice stále ještě nepatří do středověku. Papua-Nová Guinea je rozjíždí ve velkém, a to včetně upalování. Záhadná a tajemná kultura Papuy-Nové Guineje nás zavede do světa, kde se prolínají starobylé víry s moderními výzvami a utvářejí osudy místních obyvatel.

Navzdory zákazům a vládním snahám o omezení těchto krutých praktik je ostrov stále svědkem honů na čarodějnice připomínajících středověk, znepokojivého jevu, který zahrnuje obviňování, mučení a dokonce upalování na hranici.

Izolovaná vysočina a zakořeněné tradice

Zeměpisná krajina Papuy-Nové Guineje hraje při udržování těchto praktik klíčovou roli. Zatímco nížiny byly vystaveny západním vlivům a modernizaci, vysočiny zůstaly relativně izolované a zachovaly si kořeny svých předků. Tato dlouhodobá izolace podpořila jedinečný kulturní vývoj a systémy víry. Zejména na vysočině se vypěstovala hluboká úcta k duchovním silám přírody a předkům, která stále ovlivňuje myšlení obyvatel.

Jedním z nejvíce znepokojujících aspektů současných obvinění z čarodějnictví na Papui je prudký nárůst násilných činů proti obviněným čarodějnicím. Příběhy o mučení, upalování a dokonce i vraždách žen obviněných z čarodějnictví se bohužel staly až příliš častými. Tyto hony se neomezují pouze na venkovské oblasti, ale zasahují i do městských center. Odsouzení obviněných z čarodějnictví je nemilosrdné. Osoby, které čelí obvinění z čarodějnictví, jsou vystaveny výhrůžkám, mučení a smrti.

Mrazivý případ krutosti

Ve sporném případu z roku 2013 byla zaživa upálena mladá matka podezřelá z čarodějnictví, což vyvolalo otřes v zemi i v mezinárodním společenství. Tento incident je o to děsivější, že její vlastní dcera byla následně obviněna a podrobena mučení. Tato srdcervoucí epizoda podtrhuje hluboce zakořeněnou povahu těchto praktik a mezigenerační cyklus obviňování a brutality, který se zde udržuje.

Faktory, které jsou hnací silou současných honů na čarodějnice

K přetrvávání honů na čarodějnice na Papui-Nové Guineji navzdory modernizaci a větší informovanosti přispívá několik faktorů. Jedním z hlavních faktorů je stále silná víra v magii, čarodějnictví a zlovolné duchovní entity. Tato víra je hluboce zakořeněná v kulturní struktuře a hraje významnou roli při utváření postojů k vnímaným hrozbám ze strany čarodějnic.
Dalším významným faktorem je socioekonomická situace v regionu. Chudoba, nerovnost a omezený přístup ke vzdělání a zdravotní péči přispívají ke klimatu strachu a nejistoty. V tomto kontextu se připisování neštěstí a tragédií čarodějnictví stává způsobem, jak dát smysl nevysvětlitelnému a najít obětního beránka pro systémové problémy.

Foto: Pixabay

Současné hony na čarodějnice v Papui-Nové Guineji jsou tak velmi znepokojivou ozvěnou středověkých honů na čarodějnice. Izolovanost vysočiny a zachování starobylých systémů víry připravily půdu pro přetrvávající obvinění z čarodějnictví. Navzdory snahám vlády a aktivistů ukončit tyto brutální praktiky, složitá souhra kulturních, socioekonomických a psychologických faktorů nadále podněcuje tento cyklus násilí a pronásledování. A ještě asi dlouho bude.

Řešení těchto problémů vyžaduje mnohostranný přístup, který zahrnuje vzdělávání, osvětové kampaně, hospodářský rozvoj a právní reformy. Přetrhat řetězy tradice, které udržují tyto hony, je monumentální úkol, který je však nezbytný pro blaho a důstojnost obyvatel Papuy-Nové Guineje. Zbývá jen doufat, že se to povede co nejdříve.

Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-svet-jednu-zenu-v-papui-nove-guineji-stali-dalsi-upalili-byly-to-pry-carodejnice-187690, https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/katerina-sam-rozhovor-papua-nova-guinea-carodejnice_2212290010_kro, https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-svet-hony-na-carodejnice-si-na-papui-nove-guineji-vyzadaly-desitky-obeti-40226109

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.