Kam v okolí Plzně na pěší výlet? Vydejte se na hrad Radyni či k rotundě svatého Petra a Pavla ve Starém Plzenci

Kdybyste se Plzeňanů zeptali, která jsou zajímavá místa v Plzni, tak se vám možná pochlubí katedrálou svatého Bartoloměje s věží vysokou 102 metry, Velkou synagogou či plzeňskou radnicí ze 16. století. Plzeň má ale také hezké okolí, ve kterém vynikají Bolevecký rybník nebo městský les zvaný Pytel. A pokud byste si zajeli do sousedního Starého Plzence, tak se můžete jít podívat na gotickou zříceninu hradu nebo románskou rotundu.

Starý Plzenec

Devět kilometrů od Plzně leží město Starý Plzenec, o kterém je jako o přemyslovském hradišti zvaném Plzeň první písemná zmínka z roku 976 v Thietmarově kronice, kdy zde kníže Boleslav II. porazil německého krále Otu II. Hradiště mělo v českém státě velký význam, protože leželo na cestě z Prahy do Bavorska. Sám český král Václav I. se v písemnostech uváděl i jako vévoda plzeňský. Václav II. po roce 1295 založil nedaleko Staré Plzně Novou Plzeň, tedy nynější krajské město Plzeň, čímž důležitost původního hradiště jako centra správy a osídlení v západních Čechách postupně upadla.

Hradiště Hůrka a rotunda svatého Petra a Pavla

Ve Starém Plzenci lze navštívit hradiště Hůrka s dochovaným opevněním, a to na rozloze 4,1 hektaru. K vidění jsou tu základy kostela svatého Kříže postaveného ve 12. století. V západní části předhradí hradiště byla v 10. století postavena rotunda svatého Petra a Pavla, která patří mezi nejstarší dochované církevní památky u nás. V roce 1924 byla rotunda opravena a v roce 1993 byly uvnitř rotundy uloženy kopie nejzajímavějších archeologických nálezů a nákres celého hradiště.

Rotunda svatého Petra a Pavla ve Starém Plzenci. Foto autor: Josef Špiller; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Star%C3%BD_Plzenec_-_rotunda_svat%C3%A9ho_Petra_2..jpg

Zřícenina hradu Radyně

Od rotundy svatého Petra a Pavla, respektive z hradiště Hůrky je možné se pěšky vydat na zříceninu gotického hradu Radyně, která stojí na buližníkovém stejnojmenné vrchu. Hrad založil před rokem 1361 sám král Karel IV., na jeho plánech pracoval Michal Parléř. Hrad měl střežit bezpečnost obchodní cesty z Prahy do Řezna a Norimberku.

Král Václav IV. hrad zastavil, během husitských válek byla opěrným bodem katolické šlechty, která se hlásila ke králi Zikmundovi Lucemburskému. V 15. století patřila Radyně pánům ze Šternberka, kteří si z ní udělali lovecké sídlo. V 16. století hrad vyhořel, nejspíš od úderu blesku, a pak už jen chátral. V roce 1558 se o něm píše jako o pustém. V roce 1823 dočkal opravy v romantické stylu, ve čtyřhranné věži byla dokonce zřícena obyvatelná místnost s krbem a železným lustrem. Další oprava hradu proběhla v 70. letech 20. století, díky které se zřícenina otevřela veřejnosti.

květnu je hrad Radyně otevřen o víkendech a ve svátky od 10:00 do 18:00 hodin. V hlavní návštěvnickou sezónu od června do srpna je možné ho navštívit denně kromě pondělí, a to ve stejném čase. Vstupné je ve výši 60 korun za dospělého a 40 korun snížené. Rodinné vstupná vás vyjde na 180 korun.

Zdroj: https://www.staryplzenec.cz/historicke-mesto/cirkevni-pamatky-1/rotunda-sv-petra-a-pavla-narodni-kulturni-pamatka-985cs.html; https://www.hrad-radyne.cz/

Hrad Radyně. Náhledové foto autor: Vbodlák; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radyn%C4%9B.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.