Památkáři ustupují – k ochraně historických objektů je možné nově použít i nanotechnologie

Památkáři nemají mezi mnoha lidmi právě pozitivní pověst. To by se však již brzy mohlo změnit. V poslední době totiž přiznávají, že historie a moderní technologie spolu mohou krásně a účinně fungovat.

Příkladem tohoto „soužití“ může být půvabný barokní kostel Sv. Martina ve Zbečně v okrese Rakovník, který má pro český národ bohatou historii.

Proč právě kostel Sv. Martina ve Zbečně

První písemná zmínka o osídlení Zbečna pochází z roku 1003. V Kosmově kronice je tato ves jednoznačně zmíněna v pověsti o knížeti Krokovi. Bohužel nejde o zmínku příliš slavnou, říká se v ní, že v roce 1100 vyjel ze Zbečna po mši na lov kníže Břetislav II a při návratu byl zavražděn. Kníže Vladislav zde pak podle dalších pramenů v roce 1124 trávil Vánoce. Tyto skrovné zmínky dokládají nepřímo existenci kostela při dvorci. Právě toho kostela, který si nyní bere na paškál moderní technologie.

Foto: Protext

Jak nanotechnologie chrání historii

Při opravách fasády byl použit fotokatalytický samočisticí nátěr na spodní bílý sokl okolo celého kostela. Zároveň byla ošetřena i stříška, která je nad vstupem do kostela. Nejprve byly nečistoty mechanicky odstraněny a poté byl aplikován nano nátěr. Dále byla ochráněna vlhká místa v interiéru kostela, kde se rychle tvořila plíseň a zelená řasa.

Proč to celé funguje

Již po několika měsících bylo vidět rozdíl. Dodnes jsou takto ošetřené plochy viditelně čistší a působí nověji v kontrastu s tmavnutím fasády natřené pouze restaurátorskou barvou. Nano nátěr totiž umí částečně odfiltrovat nadměrné exhalace, ale i zvýšenou produkci sazí a nečistot, které se usazují na historických objektech. A brání také růstu plísní, zelených řas, mechů a lišejníků. Nezbývá, než doufat, že tento typ ošetření dostane (nejenom) u historických památek trvale zelenou.

Náhledové foto: Protext

Zdroj: Památka starší než Karlův most a nanotechnologie? | Protext – PR služby ČTK

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.