V Lužických horách se ukrývá nadpřirozené místo

Křížová cesta

 Co je na tomto místě, které láká poutníky už od 18. století, tak neobvyklého? Na počátku byla pouze jedna pověst… Podle staré pověsti žila v rámci 17. století v Jiřetíně pod Jedlovou rodina Dontova, která měla sedm dětí. Protože probíhala protireformace, bylo všech sedm chlapců nuceno buď přestoupit ke katolictví, nebo odejít z rodné země. Zvolili si druhou volbu, ale hned první noci po odchodu se všem zdál sen, ve kterém se jim zjevil Spasitel a pokynutím rukou je povolal zpět. Následně poslali nejmladšího, který byl nemocný na nohy, aby se vrátil a vstoupil do katolicismu a staral se o pozemek otce.

Seznamte se s místem, které léčí

Nemoc nejmladšího dítěte Dontových se stále zhoršovala, až se jednoho dne rozhodl postavit na rodinném pozemku kříž a intenzivně se k němu modlit. A ono to pomohlo – dítě se uzdravilo. Na místo se začaly sjíždět celé houfy vyčerpaných, nemocných a trpících lidí. Původní kříž skončil v nově postavené kapli na Křížové hoře.

Lidé z Jiřetína překonali strastiplný osud kaple

Křížová hora
Foto: Wikimedie commons, autor: Azave, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krizova_hora_a_kaple_Povyseni_sv._Krize.JPG#/media/File:Krizova_hora_a_kaple_Povyseni_sv._Krize.JPG

Křížová cesta však vznikla až na sklonku 17. století, díky faráře Wenzel Gürtel, který na svahu nechal zpočátku vztyčit dřevěné kříže. Jeho příznivci se starali o křížovou cestu, takže vznikla tradiční zastavení. To byl ale konec krásnému období. Koncem roku 1779 zasáhla obklast bouře, která zničila celou kapli. Donteho kříž zůstal zcela nepoškozený.

Několik dlouhých let poté začali jednotlivci stavět novou kamennou kapli, a když byli s prací téměř hotovi, stát zařídil uzavření všech soukromých kaplí. V roce 1787 byly všechny stavby na Křížové hoře vypsány na prodej a státní účetní se dostal k jejich novému vlastnictví a potřeboval je nechat zlikvidovat. Než tento čin mohl dodělat, zemřel. Kaple byla odkoupena od dědiců, věnována správě města a v roce 1791 byla dokončena.

Obnova kaple

Lužická hora
Foto: Pixabay

Postupem času byla ke kapli připojena studna a stromy. Svah byl zalesněn. Na vybavení kaple pracovali  lidé z města i okolí – bylo postaveno schodiště se šesti sloupy a sochami, během 19. století byla postavena věž a zavěšena zvonkohra, instalovány varhany a hodiny. Na počátku 90. let 20. století se podařilo v Jiřetíně pod Jedlovou spustit podnik na obnovu Křížové cesty.

Zdroje info: kudyznudy.cz, motlidba.cz

Náhledové foto: Pixabay