Z města Cvikov na Rousínovský hrádek a zříceninu hradu Milštejn

Na jižní hranici chráněné krajinné oblasti Lužické hory leží na Boberském potoce město Cvikov. Do sousedního Německa je to odtud, co by kamenem dohodil. Žitava je vzdálená sotva dvacet sedm kilometrů. Okolí Cvikova láká k vycházkám do přírody, což je dáno přítomností pískovcových skalních měst, jež jsou předmětem ochrany. Co takhle se vydat na zříceniny Rousínovského hradu a hradu Milštejn?

Cvikov a jeho pamětihodnosti

První osada v oblasti Cvikova vznikla už ve 13. století. Na konci 14. století byla povýšena na město. Možná i proto, že ležela na obchodní cestě z Lípy do Žitavy a že se zde bylo centrum obchodu a řemesel. Dominantou města je původně gotický kostel svaté Alžběty Uherské, jenž pochází ze 14. století. Jeho barokní podoba vznikla přestavbou v 18. století, tu současnou získal v roce 1867. Kromě kostela je možné ve Cvikově vidět morový sloup z roku 1697 jako vzpomínka na morovou epidemii, která město postihla v 80. letech 17. století. Na okraji města se nachází Křížový vrch s křížovou cestou, jež byla budována v první polovině 18. století.

Pohled na Cvikov. Foto: Miloslav Rejha, CC BY 4.0 <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cvikov_2017-07_03.jpg>, via Wikimedia Commons

Rousínovský hrádek

Necelých šest kilometrů od centra Cvikova stával Rousínovský hrádek. Dostanete se k němu pěšky po žlutě značené turistické trase, jež vás povede okolo Machova rybníka, Martinovým údolím, okolo uměle vytesané Rousínovské jeskyně. Po půl kilometru chůze se napojíte na cyklostezku č. 3007, která se o 1,3 kilometru dále kříží s červeně označenou turistickou cestou. Abyste se dostali k Rousínovskému hrádku, je třeba sledovat právě ji. Rousínovský hrádek leží na trase směrem ke zřícenině hradu Milštejn. Nenápadné zbytky hrádku najdete na mírném kopci. Pravděpodobně tu stávalo jednoduché opevnění, zbudované v 15. století. Bohužel se z něho do dnešních dnů nic nedochovalo. Tento zaniklý hlad zřejmě býval předsunutým strážním objektem hradu Milštejn.

Zřícenina hradu Milštejn

Od Rousínovského hrádku je to k hradu Milštejn už jen asi jeden a půl kilometru pěší chůze. Zřícenina leží v nadmořské výšce 562 metrů. Hrad byl založen asi ve 13. století. Jeho úlohou bylo chránit obchodní cestu z Lípy do Žitavy. Milštejn vlastnili Berkové z Dubé, kteří patřili k Ronovcům. V okolí hradu se v 18. a 19. století těžil křemenný pískovec pro výrobu mlýnských kamenů, což se bohužel negativně podepsalo na existenci hradu. Do dnešních dnů se zachovaly jen nepatrné zbytky původního zdiva.

Zdroj: https://turistickamapa.cz/zricenina-hrad-milstejn/, Mapy.cz

Hrad Milštejn. Náhledové foto: MartinVeselka, CC BY-SA 4.0 <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mil%C5%A1tejn_(3).jpg>, via Wikimedia Commons

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.