Znojmo vám představí hrad, cennou románskou rotundu i několikapatrové podzemí. Určitě navštivte svátek vína Znojemské vinobraní

Asi osm kilometrů od rakouských hranic leží město Znojmo, které bude dnešním cílem našeho výletu. Když se z Prahy přesunovali čeští panovníci do sousedních Rakous, tak se ve Znojmě obvykle vždy zastavili. I vy si tu udělejte výlet a prohlédněte si památky, jež tu v průběhu existence města vznikly.

Královské město Znojmo

Městská turistika nás tentokrát zavede na jih Moravy do starobylého Znojma. Jeho ojedinělé jméno má údajně vztah až k předslovanskému období. Oblast byla osídlena již v době prehistorické. Pak tu bylo velkomoravské hradiště (dnešní část města Hradiště). Místo dobyli Přemyslovci, z nichž nejvýznamnější byl Konrád II. Ota, jenž ovládl nejen celou Moravu, ale stal se i knížetem v Čechách. Přemysl Otakar II. Znojmo povýšil na královské město. Z této doby, tj. 20. let 13. století pocházejí i městské hradby, jež se z velké části dochovaly do dnešních dnů. Ve Znojmě zemřel císař Zikmund Lucemburský, čímž vymřela dynastie Lucemburků.

Od rekatolizace po odsun Němců

V roce 1628 se ve Znojmě konal zemský sněm, jenž vyhlásil obnovené zřízení zemské pro Moravu, které uzákonilo rekatolizaci a dědičnost českého trůnu ve prospěch Habsburků. V roce 1809 se u Znojma odehrála bitva, jedna ze čtyř napoleonských na našem území.

K rozvoji města došlo na přelomu 18. a 19. století, když byla vybudována císařská silnice do Vídně. Naleziště ložisek kaolinu v okolí města vedla ke vzniku keramického průmyslu. S ním je spojeno jméno česko-rakouského podnikatele Rudolfa Ditmara a jeho keramičky Ditmara, která po znárodnění v roce 1948 dostala jméno Keramické závody Znojmo.

První světová válka přinesla hospodářský útlum, druhá světová válka zase nálety sovětských a amerických bombardérů. Po válce bylo do Německa odsunuto na 15 tisíc německých obyvatel Znojma.

Rotunda. Foto: Pixabay

Co ve Znojmě navštívit

Příznivci historických památek si ve Znojmě užijí úplné hody, protože pamětihodností je tu více než dost. Samotné město je městskou památkovou rezervací.

  • Cenná je rotunda svaté Kateřiny, jež stojí v areálu přemyslovského hradu ve Znojmě. Pochází ze 12. století a najdete v ní románské nástěnné malby ze stejného období. Rotunda sloužila jako hradní kaple a malby znázorňují přemyslovskou rodovou pověst a podobizny knížat z tohoto rodu.
  • Znojemský hrad tu na skále na levém břehu Dyje stál už nejspíš v 11. století. V průběhu let byl goticky, renesančně a barokně přestavován. Býval místem častých návštěv českých panovníků, kteří Znojmem projížděli na cestě do Rakous.
  • Znojemské podzemí byste rozhodně minout neměli. Je dlouhé 27 kilometrů a až 4 patra. Vybudované bylo asi ve 14. až 15. století. V katakombách je po celý rok stálá teplota, čehož lidé dříve využívali k uskladnění sudů s vínem, pivem a produktů zemědělství. Podzemí si lze prohlédnout v rámci klasické nebo adrenalinové prohlídky. Pokud si vyberete zážitky s adrenalinem, tak počítejte s tím, že se budete brodit ve vodě lézt po žebřících, protahovat se úzkými profily a nízkými chodbami, a to po tmě s čelovkou na hlavě.
  • Hradební opevnění pochází ze 13. století a bylo tak dokonalé, že Znojmo patřilo k nejlépe fortifikačně vybaveným městům na trase Praha-Vídeň.Můžete si prohlédnou Radniční věž, která je hlavní městskou dominantou. Dále Střelniční věž, Vlkovu věž, Psí věž, Novou věž, Prašnou věž.
  • Znojemské vinobraní je největším svátkem vína. Letos se uskuteční již 39. ročník ve dnech 8. až 10. září 2023. Přivítáte na něm krále Jana Lucemburského, ochutnáte burčák a budete se veselit při hudbě v ulicích a mázhauzech.

Zdroj: https://www.znojemskabeseda.cz/kultura/vstupenky/znojemske-podzemi; https://www.znojemskevinobrani.cz/;

Pohled na Znojmo z jihu. Náhledové foto autor: Roman M82; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Znojmo_-_panorama_od_jihu_obr1.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.