Zřícenina hradu Kostomlaty vám poskytne krásný výhled na České středohoří

České středohoří je na pohled velmi malebnou krajinou, jíž vévodí jeho nejvyšší hora Milešovka. Už na základní škole se žáci učí, že tento geomorfologický celek vznikl sopečnou činností, když se asi před 23 miliony let začaly z podloží vyzdvihovat sopečné kužely. Bylo to období mladších třetihor. To, co vytvořily, můžeme dnes obdivovat během vycházek do zdejší přírody. Kromě ní se ale České středohoří pyšní bohatou historií a také předslovanskými a slovanskými hradišti stejně jako řadou středověkých hradů, tvrzí a zámků. Jednou z těchto pamětihodností je i zřícenina hradu Kostomlaty.

Kostomlaty pod Milešovkou

Oblast Českého středohoří je poměrně hustě osídlena vesnickou zástavbou. Mnohé obce nabízejí k vidění památky lidové architektury v podobě zděných, roubených či hrázděných domů. Kostomlaty pod Milešovkou leží ve vzdálenosti asi šest kilometrů od nejvyšší hory tohoto pohoří. Raně středověká obec, poprvé připomínána v roce 1333 v souvislosti se stejnojmenným hradem, se rozkládala okolo kostela svatého Vavřince, jehož jádro je románské a vzniklo před rokem 1230. Kostel byl v 50. letech 17. století barokně přestavěn, románská loď se stala presbytářem, nad ní byla postavena věž a z původního kněžiště vznikla sakristie. O osmdesát let později pak kostel získal současný půdorys přistavením průčelí.

Kostomlatský zámek

Kromě původně románského kostela se Kostomlaty pod Milešovskou mohou pyšnit barokním zámkem z 80. let 17. století, jenž byl vybudován na místě starší tvrze českým šlechticem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic. Ten byl mimo jiné habsburským vyslancem v Benátkám a rytířem Řádu zlatého rouna, což je nejvyšší habsburský řád. Byl velkým milovníkem umění a také mecenášem umělců. Peněz na jejich financování měl dost, protože zdědil majetek po svém strýci, hraběti Heřmanu Černínovi z Chudenic. Ve své sbírce postupně hrabě Humprecht nashromáždil na 300 obrazů.

Zámek ale v rodě Černínů nezůstal dlouho, Humprechtova italská manželka Diana Marie Černínová přenechala zámek rodu Clary-Aldringenům. Pak nemovitost vlastnili Věžníci z Věžník a Ledebourové. Na konci 19. století se ze zámku stal nápravný ústav pro ženy, posléze výchovný ústav, dětský domov a střední škola. Vnitřek zámku prošel novou úpravou, z jeho původní barokní podoby zůstaly jen chodby a místnosti valeně klenuté s lunetami. Přístupný veřejnosti není.

Kostel svatého Vavřince a zámek v Kostomlatech nad Milešovkou. Foto: SchiDD, CC BY-SA 4.0 <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostenblatt-Schloss-Kirche02.jpg>, via Wikimedia Commons

Zřícenina hradu Kostomlaty

Dříve než byl postaven kostomlatský zámek, zde už v první polovině 14. století existoval gotický hrad. Jeho zbytky stojí na návrší nad Kostomlaty, ve vzdálenosti 1,5 kilometru od zámku. Dovede vás tam zeleně značená turistická trasa s převýšením asi 150 metrů. Hrad je bergfritového typu, nechybí mu tedy válcová věž. Hrad Kostomlaty ve své kronice Václav Hájek z Libočan nazývá jako Sukoslav a jeho založení datoval do roku 880. Jenže v té době se ještě hrady vůbec nestavěly. Ve skutečnosti jsou staviteli hradu Kostomlaty pánové z Rýzmburka. Ti ho potom prodali Karlovi IV. v době, kdy ještě zastával úřad moravského markraběte. Až do roku 1562 byl hrad královským lénem. Hrad několikrát oblehli husité, ale dobýt se jim ho nepodařilo.

V průběhu 16. století pozbyl hrad svou sídelní funkci. Jeho majitelé už pro bydlení vyžadovali přece jen něco pohodlnějšího. Ve 40. letech 19. století byla v místě dolního hradu postavena restaurace, jež poskytovala občerstvení pro výletníky, kteří sem pravidelně zavítali. Bylo to období národního obrození, v němž lidé nacházeli zálibu ve výletech po starých českých památkách. Turistům slouží hradní zřícenina i v současné době. Nabízí pěkný výhled na Krušné hory i České středohoří.

Zdroj: Mapy.cz, http://kostomlatypm.cz/municipal/

Zřícenina hradu Kostomlaty. Náhledové foto: Jarys471:, CC BY-SA 3.0 <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostomlaty_01.JPG>, via Wikimedia Commons

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.