Bolatický skanzen lidových řemesel láká na ukázku života před sedmdesáti lety

Jen osm kilometrů severně od města Kravaře a třináct kilometrů od Opavy se nacházejí Bolatice. I když mají 4 439 obyvatel, stále se mohou nazývat pouze obcí. Její historie sahá do poloviny 13. století. Kromě barokního zámku či kostela tu najdete také skanzen lidových tradic a řemesel.

Bolatický zámek

Do barokního zámku v Bolaticích se můžete dostat v rámci návštěvy zdejšího obecního úřadu, který v jeho rekonstruovaných prostorách sídlí. Na pohled je to líbivá stavba v barokním slohu, postavená v letech 1724 až 1748. Obec Bolatice patřila až do roku 1784 cisterciáckému klášteru ve Velehradě. Když byl velehradský klášter v rámci josefínských reforem zrušený, připadly Bolatice i se zámkem Pruskému království. Pak se v něm majitelé střídali, přičemž někteří stihli během oprav v zámku zničit cenné architektonické prvky včetně nástěnných maleb v interiérech. Po roce 1945 se stal zámek majetkem místního národního výboru, nyní obecního úřadu.

Zámek Bolatice a obecní úřad. Fotografie: Wikimedia Commons.org, autor: Marek Blahuš https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bolatice,_z%C3%A1mek.JPG

Kostel svatého Stanislava

Barokní římskokatolický farní kostel v Bolaticích byl postaven v roce 1703 a zasvěcen polskému patronovi svatému Stanislavovi. Stalo se to na počest návštěvy polského krále Jana III. Sobieského, který obcí projížděl směrem na Vídeň, aby z ní pomohl vyhnat Turky. Je chráněný jako kulturní památka České republiky.

Skanzen v Bolaticích

Vedle kostela na ulici Svobody byl zdejšími obyvateli vybudován skanzen lidových tradic ve staveních a pozemku pana Jiřího Buriana. Obec k tomu využila peněz z evropských dotací. Skanzen zachycuje život našich předků v době před padesáti a více lety. Je také místem pořádání kulturních akcí. K vytvoření skanzenu přispěli občané Bolatic i vystavenými exponáty, které poskytli ze svého vlastnictví. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout jizbu, kuchyň a místnost služky, prádelnu, stáj pro koně, chlév pro krávy, špýchar. Seznámí se i s řemeslnými nástroji a zemědělskými stroji, které se na statku používaly.

Expozici skanzenu v Bolaticích tvoří tři samostatné části: už zmíněná ukázka života na vesnici před 70 lety, expozice souvků a expozice experimentální archeologie. Zhlédnutím jednotlivých expozic si lidé budou moci umět představit, jak žili naši předci v pravěku a jaké nástroje používali.

Návštěva skanzenu je ideálním místem pro rodinný výlet, protože je tak možné dětem ukázat, jak se žilo v minulosti. Vzhledem k aktuálně prováděným opravám ve skanzenu je třeba se na jeho prohlídku objednat předem. Návštěvní doba je v červnu v neděli od 14 do 18 hodin a v červenci až srpnu v sobotu a v neděli od 14 do 18 hodin.

Zdroj: https://www.bolatice.cz/obec-bolatice/skanzen-lidovych-tradic-a-remesel/; wikipedia.org

Bolatický skanzen. Náhledová fotografie: Wikimedia Commons.org, autor: Karel Frydrýšek; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bolatick%C3%BD_skanzen,_Bolatice,_okres_Opava,_Opavsk%C3%A1_pahorkatina_01.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.