Broumovský benediktinský klášter nabízí pořádnou pastvu pro oči. Na své si zde přijdou milovníci starých knih i barokního umění

Nejen jídlem je člověk živ. K životu nepochybně potřebuje i zážitky, které ho povzbudí na duši a udělají mu den hezký a příjemný. Takovým může být i čas strávený ve Broumovské knihovně, jejíž historie se začala psát ve 14. století. Spojená je s klášterem Řádu svatého Benedikta, který byl zbudován na místě původní tvrze.

Do Broumova za duchovní potravou

Broumov leží v náchodské okrese v Královéhradeckém kraji nedaleko polské hranice a je centrem turistického regionu Broumovsko. Největším zdejším lákadlem je národní kulturní památka, klášterní knihovna v Broumově, která byla v 18. století barokně přestavěná. I v březnu se do ní můžete podívat, protože její brány jsou zvídavým návštěvníkům otevřené, a to v 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. Od dubna se otevírací doba mění. Otevřeno bude od 9:00 do 16:00 hodin a prohlídky v každou celou hodinu. Pro skupiny lidí nad 10 osob je třeba předchozí rezervace.

Interiér klášterní knihovny. Foto: Wikimedia Commons.org / Autor: Daniel Baránek / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Broumovsk%C3%BD-kl%C3%A1%C5%A1ter-ze-zahrady2019b.jpg

Co všechno je možné v klášterní knihovně uvidět

Broumovská klášterní knihovna nabízí několik prohlídkových okruhů. Ten klasický je zaměřený na každodenní život v klášteře. Jeho součástí je vzácně dochovaná knihovna se 17 tisíci svazky knih, sakristie a kostel svatého Vojtěcha. Zdejší knihovna bývala rozsáhlejší, spousta knih zmizela za komunistického režimu.

Každou sobotu od 10:00 hodin je k dispozici interaktivní prohlídka středověké klášterní písárny včetně prohlídky knihovny. Návštěvníci si mohou vyzkoušet, jak se psalo husím brkem. O velkých prázdninách pak je v nabídce noční prohlídka knihovny se svým zvláštním kouzlem, který potemnělý klášter vyzařuje.

Další cenné exponáty

V klášterním kostele nad kaplí svatého Kříže byla nalezena kopie Turínského plátna z roku 1651. Na světě se nachází okolo 40 podobných kopií, ta broumovská je jediná ve střední Evropě a lze ji spatřit v rámci prohlídky kláštera. V klášterním kostele svatého Vojtěcha je možné zhlédnout broumovské madony včetně nejvzácnější Panny Marie Divotvůrkyně nebo gotickou fresku Klanění tří králů v malé věži, která jediná společně s opatským gotickým chrámem nebyla barokně přestavěna.

Zdroj: https://www.klasterbroumov.cz/cs/

Broumovský klášter. Náhledové foto: Wikimedia Commons.org / Autor: Ben Skála, Benfoto / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Broumovsk%C3%BD-kl%C3%A1%C5%A1ter-ze-zahrady2019b.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.