jer

Chrámová hora v Jeruzalémě

Právě tady se setkávají tři náboženství a pro turisty je tu nachystáno mnoho zajímavého. Musíte ovšem dodržovat jistá pravidla. Na Chrámové hoře stál kdysi židovský chrám (vlastně dva chrámy – jeden zničený Babyloňany a druhý Římany). Druhý chrám zvelebil Herodes, byl tedy nazýván jeho jménem.

Ve své době šlo o nejposvátnější místo pro židovské obyvatelstvo. Po zničení druhého chrámu a dobytí města Římany ho nahradil chrám Jupitera a po druhém chrámu to zbyla jen opěrná zeď – ano, ona slavná Zeď nářků.

Chcete vejít? Připravte se na prohlídku

Každý turista musí projít branami podobně jako na letišti a předložit strážcům svá zavazadla ke kontrole. Neprojde ani malý nožík. Samozřejmostí je také vhodný oděv. Ženy musí mít zahalenu hlavu, ruce i nohy, muži nesmí vejít v kraťasech.

Během svátku Šabat se tu nesmí filmovat ani vstupovat mimo vyznačená místa (nejste-li samozřejmě věřící). Vyplatí se sem zamířit velmi brzy ráno, abyste předešli frontám. Od brány se vydejte přes lávku, kde můžete vidět fragmenty mostu, který kdysi spojoval Chrámovou horu s městem. Tady vás může čekat další prohlídka zavazadel, budete-li se strážcům zdát podezřelí. Neprotestujte, jinak vás nepustí dál.

Výstup až na Chrámovou horu

Jde o jednu z největších posvátných oblastí na celém světě a pravděpodobně také jednu z nejkrásnějších. Stráže na každém rohu by vás tedy neměly překvapit. Není možné například přijít do blízkosti mešity – Skalního dómu. Dokonce i fotit se tady (nebo se líbat) je zakázáno.

Skalní dóm je viditelný z téměř každého místa v Jeruzalémě – představuje symbol města. Je to krásně zdobená modrá mešita, která byla postavena v roce 638. Mimochodem šlo o první budovu, jejíž kopule byla vyrobena ze skutečného zlata.

Uvnitř je svatá skála, na které měl Abraham obětovat svého syna. Muslimové zase tvrdí, že právě tady byl Mohamed odvezen do nebe.

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *