Duchové v kostele v Lukové aneb i zchátralá stavba se může stát centrem zájmu turistů

Necelých 45 kilometrů na sever od Plzně leží malá vesnička Luková, jedna z částí města Manětín. Je situovaná na úbočí vrchu Chlumská hora. Ani se nechce věřit, že ještě v první polovině minulého století žila čilým životem, byla tu dokonce i škola, protože dnes je téměř neobydlená. Prakticky ji nejvíce využívají lidé pro svou rekreaci v letní sezoně. A přesto má Luková něco, co do ní láká turisty z celého světa. Duchy v kostele.

Z historie Lukové

Dějiny obce Luková se začaly psát již ve středověku, první její zmínka pochází ze 12. století. Záhy získala svoji architektonickou dominantu, kterou se stal kostel svatého Jiří, postavený na návrší už v roce 1352. Přes svůj nynější zdevastovaný vzhled se jedná o pozoruhodnou stavbu, v níž se nachází cenná, raně gotická sakristie ze 3. čtvrtiny 13. století. Kostel byl za husitských válek vypálen, v 16. století opraven, po požáru roce 1796 obnoven a v letech 1854 až 1858 novorománsky a novogoticky přestavěn.

Duchovní život v kostele probíhal do roku 1968. V té době byl již jeho stav havarijní. Kvůli nedostatku financí bylo rozhodnuto, že se kostel už nebude opravovat, a byl zanechán svému smutného osudu. Farnost odešla, o jeho inventář se postarali vandalové, kteří v rukavičkách rozhodně nepracovali.

Zdroj obrázku: Wikimedia.Commons.org

Jak měl jeden student bezvadný nápad

Dlouho to vypadalo, že kostel se přidá na seznam zcela zničených pamětihodností, když přišel rok 2012 a s ním i student Jakub Hadrava z Fakulty designu a umění Západočeské univerzity v Plzni. Právě on si jako téma své bakalářské práce vybral Má mysl, v níž chtěl sochařsky reagovat na opuštěné a rozpadlé kostely. Pro realizaci si zvolil právě kostel svatého Jiřího v Lukové, kde využil relativně zachovalých lavic a vytvořil do nich ze sádry zahalené bílé postavy věřících, které představují bývalé obyvatele Lukové.

Zdroj obrázku: Wikimedia.Commons.org

Desáté nejděsivější místo na světě

Tímto jeho činem se nastartoval nebývalý zájem o kostel v Lukové. Místo se dokonce díky těmto sochám, jež vypadají jako duchové, dostalo na seznam nejděsivějších míst na světě, v němž obsadilo hezkou desátou příčku. A láká návštěvníky z různých konců zeměkoule, už se do něho podívali i lidé z Brazílie, Ameriky, Japonska i Austrálie. To vedlo nakonec k tomu, že do kostela svatého Jiří putují z dotací peníze, a aby nedělal obci svým bídným vzhledem ostudu, započalo se dokonce s jeho opravami.

V současné době je kostel přístupný pro veřejnost, obvykle v sobotu od 13 do 16 hodin. Lepší je si ovšem prohlídku předem domluvit se správcem.

Zdroj náhledového obrázku: Wikimedia.Commons.org

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.