Evropané jsou nejspíše potomky třech mužů, již žili v rozmezí 4000 let

DNA

Poměrně pozoruhodné. Že bychom skutečně byli potomky pouhých třech mužů? Analýza DNA zveřejněná v časopisu Nature poukázala na fakt, že chromozomy Y většiny mužů žijících v Evropě se spojují s pouhými třemi jednotlivci, již žili na našem kontinentu mezi lety 3500 až 3700. Jak je vlastně možné, že se prosadily pouze tyto tři linie? Těžko říct, zatím se o důvodech pouze spekuluje.

Příchod člověka moderního typu

Až s tímto momentem nejspíše souvisí DNA Evropané. Ano, geny nejspíše Evropané získali od Neandrtálců, nicméně bylo jich nejspíše úplné minimum. Hodně důležitý byl boom před 8000 lety, kdy přišla zemědělská revoluce a na Blízkém východě došlo k populační explozi. Lovci a sběrači byli postupně vymazáni zemědělskými kulturami. Samotní Evropané byli utvářeni jak starousedlíky, tak i kočovníky, tedy třeba lidem Kurganů, kultury Yamna nebo šňůrové keramiky. Třeba lid Yamna je spojován právě s používáním kola nebo chovem koní.

člověkFoto: Pixabay

Co na to Češi?

U nás je to poměrně zajímavé. Máme nejspíše nejvíc chromozomů Y, již jsou společné se západní Evropou. Konkrétně jde o 35% podíl mutace M173 typické třeba pro Katalánce, Basky nebo Brity. Naopak Indoevropští nájezdníci typičtí mutací M17 se projeví z 26 %. Nadpolovičních čísel dosahuje tato mutace u Poláků či Ukrajinců. Pouze 17% podíl má mutace M170 převyšující třeba u Chorvatů nebo Němců. Pouze 9 % má u naší populace mutace M172 typická třeba pro Turky.

Opakující se genetické vzorce

Právě ty odhalila studie v časopisu Nature. Co jsou vlastně chromozomy Y? Jedná se o typické kousky DNA, kterými disponuje každý muž. Zdědil je po svém otci. Chromozom se dále nemíchá a nepodléhá nejrůznějším mutacím. Tím pádem se vytváří rodokomen otců a synů. Putovat se takto dá geneticky zpět v čase. Právě takto vystopovali vědci otcovské linie mnohých Evropanů. Jinak je také naznačeno, že kurgandští pánové měli děti s větším množství partnerek. Později se muži pravděpodobně vraceli k monogamii, jelikož se mužská line začala více větvit.

Zdroje info: Nature.com, sciencedaily.com

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Cestování mě baví. V mnohých lokalitách jsem už byl a rád se s vámi podělím o své zážitky.