Gotický hrad Jenčov je jedním z našich nejmenších královských hradů. Nedaleký Hamousův statek pochází ze 16. století

V Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko nedaleko Nižboru se na malé skalní ostrožně nachází zřícenina hradu Jenčov, kterou obtéká potok Vůznice. Je ve své podstatě raritou, protože hrad je velmi malý. Ve své době nejspíš fungoval jako lovecký hrádek k občasným návštěvám jeho majitelů.

Lovecký hrádek z přelomu 13. a 14. století

O historii hradu Jenčov se toho moc neví. Jisté je, že je jedním z nejmenších královských hradů, které na území České republiky byly v minulosti postaveny. Výzkumy jeho existenci již na přelomu 13. a 14. století. Je pravděpodobné, že o jeho založení se zasadil sám král Přemysl Otakar II. Hrad možná patřil k městu Nižbor. Přesnější se ale zdá být hypotéza, že přináležel k hradu Křivoklát, od kterého ho dělí vzdálenost pouhých šestnáct kilometrů. Jisté je, že jeho dalšími majiteli byli Lucemburkové, Schwarzenbergové a Valdštejnové.

Jen dvě budovy a věž

Se stavbou hradu Jenčov neměli jeho stavebníci příliš práce. Stačilo jim postavit dvě zděné budovy a věž a bylo to. Samozřejmě, že nechybělo ani dřevěné opevnění, které chránilo přístupovou cestu. Palác měl asi jedno patro, přičemž v přízemí se nacházely dvě místnosti. Na nejvyšším bodě skály byla vybudována s největší pravděpodobností věž.

Hamousův statek. Foto autor: VítVít; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zbe%C4%8Dno_Hamous%C5%AFv_statek_2.jpg

Hamousův statek ve Zbečně

K hradu Jenčov se dostanete po červené turistické cestě ze Zbečna. Trasa je dlouhá asi osm kilometrů. Ještě než se na hrad vydáte, tak si ve Zbečně můžete prohlédnout památku lidové architektury – Hamousův statek se stodolou, stájemi a chlévy, podsklepeným obytným domem se světnicí, komorami a černou kuchyní. Zbečno bývalo centrem knížecího hvozdu a královským dvorcem, než jeho roli převzal hrad Křivoklát. Hamousův statek pochází z konce 16. století.

Jeho expozice přibližuje tradiční řemesla a způsob života na venkovské usedlosti. Statek je přístupný každý den vyjma pondělí, v čase od 9:00 do 17:00 hodin. Dospělí na vstupném zaplatí 120 korun, senioři 100 korun a děti do 17 let 40 korun.

Zdroj: https://www.hamousuv-statek.cz/cs; https://cs.wikipedia.org/wiki/Jen%C4%8Dov

Zřícenina hradu Jenčov. Náhledové foto autor: Patule; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jin%C4%8Dov4.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.