Hrad Ľupča: Najdete tu jednu z nejstarších lip ve střední Evropě i tajnou chodbu ve studni

Naši sousedé na Slovensku se mohou chlubit krásnou přírodou na horách, termálními koupelemi i historickými pamětihodnostmi. Patří k nim i hrad Ľupča, který se nachází asi padesát kilometrů od Banské Bystrice v údolí řeky Hron nad obcí Slovenská Ľupča. Její dějiny se psaly už v roce 1250, odkdy pocházejí první zmínky o ní i o hradu.

Hrad ve středověku

Třinácté století bylo hodně divoké, a to kvůli drancující invazi Tatarů, kteří pořádali nájezdy na Uhersko. Ubránily se jim pouze kamenné pevnosti. Proto uherský král Béla IV. nechal vybudovat obranné hrady, které měly zemi chránit před nepřáteli. Součástí této obranné linie proti Mongolům byl i hrad Ľupča, postavený v polovině 13. století na severní straně úzkého záhybu Hronu. Jeho úkolem bylo kontrolovat důležitou středověkou cestu Via Magna.

Hrad Ľupča si uherští králové oblíbili. Béla IV. na něm i dočasně sídlil, jiní ho využívali během lovů zvěře v okolních lesích. V každém případě měl hrad významnou polohu vzhledem k blízkosti hornických měst.

V červnu 1443 hrad poškodilo silné zemětřesení, jež postihlo Uhersko. Hrad bylo třeba opravit. V 16. století byla realizována přestavba a v dalších stoletích šel hrad od jednoho majitele ke druhému. Nevyhnulo se mu ani rabování, ztráta funkce jako správního centra a konec všemu udělal požár, po kterém byly na hradě prováděny jen nejnutnější opravy. Z hradu se stal dokonce i sirotčinec, škola a výchovný ústav pro mladistvé.

Renesanční portál na hradě Ľupča. Foto autor: Patric Kunec; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_Slovensk%C3%A1_%C4%BDup%C4%8Da_-_renesan%C4%8Dn%C3%BD_port%C3%A1l.JPG

Nová historie hradu

V současné době jsou majitelem hradu Ľupča Železárny Podbrezová, které se pustily do jeho kompletní rekonstrukce, a začaly tak novou etapu jeho života. Historická památka ožila a otevřela se návštěvníkům, kteří ji mohou navštívit v rámci komentovaných prohlídek v červenci a srpnu od úterý do neděle v čase od 10:00 do 15:30 hodin. V období od září do června je hrad Ľupča přístupný je v pracovní dny na základě předchozí domluvy.

V rámci padesátiminutové prohlídky je možné vidět nádvoří hradu, horní hrad, hradní chodby, kapličku a některé místnosti – mučírnu, expozici soch profesora Jána Kulicha, expozice keramiky. Na horním nádvoří se nacházejí dva bohatě zdobené kamenné portály. Na horním hradě je do skalního bradla vysekaná 62 metrů hluboká studna, z níž vede úniková cesta z hradu. Na dolním nádvoří roste tzv. Korvínova lípa, jejíž odhadovaný věk je asi 700 let. Patří tak k nejstarším lípám ve střední Evropě.

Rodinná vstupenka vychází na 8 EUR (asi 200 korun), dospělý jinak samostatně zaplatí 4 EUR (asi 100 korun) a děti a senioři 2 EUR (asi 50 korun).

Zdroj: https://www.hradlupca.sk/; https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDup%C4%8Diansky_hrad

Hrad Ľupča. Náhledové foto autor: Ingo Mehling; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lupca_hrad.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.