Italské město Matera se pyšní nepřetržitým osídlením už od paleolitu. Proslulé jsou zejména skalní domy Sassi di Matera

Máte-li rádi zajímavé architektonické památky, tak byste se měli vypravit na jih Itálie do města Matera. Zatímco Florencie či Benátky dávají na odiv své reprezentativní renesanční budovy, Matera nabízí kamenné domky vytesané do skály někdy v době neolitu. Zajímavé na nich je především to, že k bydlení sloužily ještě ve 20. století.

Od neolitu do novověku

Na jihu Itálie asi pět set kilometrů od Říma se v oblasti Basilicata rozprostírá starobylé město Matera, jehož osídlení se začalo už ve starší době kamenné a trvá dosud, čímž se řadí mezi nejstarší města na světě. Matera leží na pravém břehu řeky Gravina, která zde vytvořila hlubokou rokli, z níž vybíhají strmé vápencové skály.

V nich si lidé, žijící zde v mladší době kamenné, vybudovali obydlí, jež pro bydlení sloužila ještě v 50. letech 20. století. I díky těmto vytesaným kamenným domům se Mateře přezdívá „Jeruzalém na jihu Itálie“, protože svým vzhledem připomínají právě toto starověké město. Není proto divu, že si je vyhlédli filmaři a domky si zahrály si v několika filmech – Evangelium podle svatého Matouše (1964), Umučení Krista (2004), Ben-Hur (2016), Není čas zemřít (2021).

Oblast Basilicata – tradiční a chudá

Region Basilicata patří k nejchudším a nejméně rozvinutým částem Itálie. Zdejší krajina je hornatá, dost nehostinná a suchá. Město Matera je pro tuto oblast nadějí, jež přivede turistický ruch. Kamenné neolitické domky, jež byly v polovině minulého století symbolem chudoby a nezdravých životních podmínek, se stávají stále častěji cílem turistů, kteří je chtějí vidět na vlastní oči.

 

Sassi di Matera. Foto: Pixabay

Kamenné domky v Sassi di Matera jsou natěsnané jeden na druhý, uličky mezi nimi jsou úzké a velmi příkré. Některé dokonce vedou po střechách domů. Pohled je to ojedinělý a není divu, že se čtvrť Sassi di Matera dostala až na Seznam světového dědictví UNESCO. Zdejší místní správa podporuje cestovní ruch, takže tu turista najde příjemné hospůdky, restaurace i stylové hotely, často situované právě do jeskynních domků.

Tři hodiny jízdy z Neapole

Nejbližší letiště najdete ve 65 kilometrů vzdáleném Bari, což je asi hodina jízdy do Matery. Výlet na prohlídku jeskynních domků stojí za to spojit s návštěvou regionu Apulie, kde najdete zajímavá města a krásné pláže. Kdo se bude chtít ubytovat ve městě Matera, musí počítat s tím, že u hotelu nezaparkuje. Je proto vhodné se sbalit tak, aby zavazadlo nebylo příliš těžké, protože k místu ubytování se bude muset dostat po strmých schodech. Materu je nejlépe prozkoumat pěšky, tudíž pohodlná obuv by měla být samozřejmostí. Některé kamenné chodníky jsou totiž hodně kluzké.

Zdroj: https://www.neverendingvoyage.com/sassi-matera-italy/; https://en.wikipedia.org/wiki/Matera; 

Město Matera. Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.