Obří Kadovský viklan je zajímavou přírodní památkou v obci Kadov. K vidění je tu i stará tvrz

Od Strakonic leží obec Kadov ve vzdálenosti necelých třiceti kilometrů. Vesnice je to sice malá, čítá jen 372 stálých obyvatel a 244 domů, ale bohatá na zajímavosti. Nenajdete tu sice hrad typu Karlštejn, ale zdejší tvrz také něco pamatuje. A co takhle se vypravit na Kadovský viklan?

Tvrz Kadov

Kadovskou tvrz, postihlo to, co mnohé jiné – byla přestavěna na sýpku. Ale od 14. do 17. století fungovala jako panské sídlo. Jejím původním majitelem byl Racek z Žihobec, jenž byl v roce 1362 patronem kostela svatého Václava. Tvrz byla postavena v gotickém slohu, později v 16. století renesančně přestavěna. Sýpkou se stala v 18. století, kdy již jako panské sídlo tvrz nevyhovovala. Ve 20. století ji využívalo JZD.

 

Tvrz a kostel v Kadově. Foto autor: ZdendaK; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tvrz_a_kostel_v_Kadov%C4%9B_03.jpg

Kostel svatého Václava

Původní, snad ještě gotický kostel svatého Václava stál v Kadově naproti tvrze do druhé poloviny 18. století. Z důvodu špatného stavu byl zbořen a místo něho postaven současný barokní kostel se třemi kopulemi a věží. Kostel má tři oltáře, na kruchtě varhany z roku 1768.  Severozápadně od kostela se nachází budova fary z roku 1758. Necelých sto metrů od staré tvrze v Kadově stojí kaple Nalezení Svatého Kříže z roku 1863.

Kadovský viklan

Jen dvě stě metrů od centra obce najdete přírodní památku Kadovský viklan, což je jeden z největších a nejzachovalejších viklanů u nás. Kámen je z granodioritanu, což je hlubinná vyvřelá hornina, a jeho rozměry jsou 3,5 × 3,5 × 1,5 metru a hmotnost 29 tun. Občas je ze svého místa shozen. Stalo se tak v roce 1893, přičemž na místo se ho podařilo dostat až Ing. Pavlu Pavlovi, jenž měl s tímto dostatek zkušeností, protože se mu podařilo rozpohybovat i obří kamenné sochy na Velikonočním ostrově.

Naučná stezka okolím Kadovského viklanu

Naučná stezka byla vybudována už v roce 1986. Má celkem třináct zastavení. Začíná u rybníka Velký Pálenec a dlouhá je asi šest kilometrů, není však okružní. Seznamuje s rybnikářstvím ve zdejší oblasti a zavede vás i ke geologickým zajímavostem, a to skalním útvarům, jež byly podle pověsti vytvořeny samotným čertem. Jedná se o Malý čertův náramek, Obětní kámen a Velký čertův náramek.

Zdroj: https://www.kadov.net/cs/historie-a-pamatky-obce/R20-A; https://www.turistika.cz/mista/naucna-stezka-kadovsky-viklan/detail

Kadovský viklan. Náhledové foto autor: Čeneva; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kadovsk%C3%BD_viklan_v_zeleni.JPG

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.