Proč bývá kasuár v zoo za dvojitým plotem? Ani nemžiknete a ukope vás k smrti – příroda ho k tomu vybavila přímo perfektně

Proč bývá kasuár v zoo za dvojitým plotem? Ani nemžiknete a ukope vás k smrti – příroda ho k tomu vybavila přímo perfektně. V říši zdánlivě nevinných tvorů se skrývá smrtící tajemství, které připomíná, že zdání může klamat. Seznamte se s kasuárem (Casuarius casuarius), ptákem, jehož evoluční odkaz sahá až k počátkům dvounohých tvorů.

Tito ptáci, kteří se zrodili s prastarým dědictvím, se vyskytují především v Indonésii, na Nové Guineji a v severovýchodní Austrálii, kde se bez problémů vpletli do gobelínu divoké přírody. I když mají ve svých ekosystémech stejné místo jako ostatní ptačí kolegové, kasuáři se vyznačují nesmírně silnými končetinami a neochvějnou obranou svého teritoria.

Drápy vás dokážou opravdu zdevastovat

Klíč k jejich smrtící síle se skrývá v nohách, které navíc zdobí drápovité výrůstky, jež měří téměř 5 cm, přičemž prostřední dráp dosahuje ohromující délky 12 cm. Tyto dýkovité drápy, schopné zasadit smrtelné rány, mohou způsobit smrt jediným rychlým úderem.

Ve chvílích ohrožení se kasuár vrhá do akce a používá své nohy jako hrozivou zbraň. Skokem se vrhne do zuřivého útoku. Úder, který vyvine, je tak obrovský, že se obětí jeho smrtící síly mohou stát i větší dravci nebo ti nejneohroženější dobrodruzi. Pokud se však někdo domnívá, že útěk je schůdnou strategií, rychlost kasuára takové naděje zmaří. Tito tvorové mohou sprintovat rychlostí až 50 km/h, což z nich dělá skutečně nebezpečného protivníka.

Foto: Pixabay

Nebezpečnost kasuára se neomezuje jen na jeho fyzickou zdatnost; má také jedinečný vzhled, který zvyšuje jeho hrozivou auru. Kasuár je až metr vysoký, má duhově modrou kůži, na hlavě helmu a hrubé černé peří a působí impozantním dojmem. I když nápadný zevnějšek ptáka slouží k mnoha účelům, včetně komunikace a regulace tepla, přispívá také k atmosféře strachu a obezřetnosti, která tohoto záhadného tvora obklopuje.

Rozumným turistům nebezpečí nehrozí

Navzdory potenciálně fatálním následkům střetu s kasuárem nejsou tito ptáci ve své podstatě agresivní. Jejich útoky jsou především poslední možností, která je vyhrazena pro případy, kdy je narušeno jejich teritorium nebo je ohrožena jejich bezpečnost. Ovšem s tím, jak lidé stále častěji zasahují do jejich přirozeného biotopu, jsou tato nebezpečná setkání stále častější, což zdůrazňuje důležitost pochopení a respektování volně žijících zvířat, s nimiž sdílíme planetu. Sám kasuár pak slouží jako připomínka toho, že každý druh, ať už je zdánlivě jakkoli nenápadný, hraje ve složité síti života svou roli a že bychom k němu měli přistupovat opatrně a s úctou.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ptak-kasuar-zraneni-duchodce-chovatel-usa.A190415_124927_zahranicni_remy,

https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/nejnebezpecnejsi-ptak-na-svete-zabil-na-dvorku-sveho-majitele_519573.html, https://rf-hobby.cz/clanek/nejnebezpecnejsi-ptak-sveta-ostre-drapy-kasuara-zabiji-i-cloveka/

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.