Katedrála Panny Marie v Chartres je jednou z největších gotických katedrál na světě

Na skalnatém návrší nad řekou L´Eure leží asi devadesát kilometrů od Paříže historické město Chartres. Až do 13. století zdejší Chartreská škola při románské katedrále patřila mezi nejvýznamnější kulturní střediska ve Francii. V době stoleté války mezi s Anglií město padlo do rukou Angličanů, v 16. století bylo centrem vévodství. Dominantou města je gotická katedrála, ve které se nechal v 16. století korunovat král Jindřich IV. Co zajímavého o této významné stavbě ještě nevíte?

Velkolepá gotická stavba

Katedrála v Chartres je nejvýznamnější mariánskou svatyní ve Francii a ukázkovým příkladem vrcholné gotiky. Vybudována byla na základech původní vyhořelé románské katedrály, ze které ale nic nezůstalo, protože při stavbě bylo všechno zdivo odstraněno. S výstavbou nové katedrály se začalo v roce 1194 a práce na ní probíhaly poměrně rychle. Slavnostně vysvěcena byla 24. října 1260 za přítomnosti francouzského krále Ludvíka IX, tudíž letos oslavit již úctyhodných 763 let své existence.

Katedrála v Chartres. Foto: Pixabay

Stavba s úctyhodnými rozměry

Katedrála v Chartres sice byla vybudována až po katedrále Notre-Dame v Paříži, ale zato je větší a vyšší. Má opravdu velké rozměry – na výšku 37 metrů, na délku 130 metrů a na šířku 32 metrů. Pozemní plocha katedrály je 10 875 m2. Výška jihozápadní věže je 105 metrů a severozápadní věže 113 metrů. Vstoupit do katedrály je možné třemi velkými portály bohatě zdobenými sochami, vyprávějící biblické příběhy, které měly obyčejným smrtelníků, přicházejících do katedrály, přiblížit život Krista.

Stavba katedrály působí mohutně, až předimenzovaně, což má jediný cíl – vzbudit v návštěvníkovi pocit pevné a věčné stavby. Zajímavým prvkem kromě oken s vitrážemi je labyrint v dlažbě katedrály, jenž svědč o hlubokých geometrických znalostech soudobých stavebních mistrů.

Na chórové přepážce najdete 200 soch ve 41 scénách. Na fasádě je celkem 176 oken vitrážemi, které znázorňují nejen mytologické výjevy – Legendu sv. Remigia, Legendu sv. Šimina a Judy, Svatého Martina a žebráka, Kožešníky, Koláře a bednáře, Znamení býka a další.

Katedrála v Chartres je sídlem biskupa, v roce 1979 se dostala na seznam Světového dědictví UNESCO.

Zdroj: https://new.stoplusjednicka.cz/katedrala-notre-dame-v-chartres-nebesky-rad-harmoniehttps://en.wikipedia.org/wiki/Chartres_Cathedral; 

Katedrála v Chartres. Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.