Když do Evropy poprvé dorazil velbloudo-leopard, většinu lidí vyděsil. Dnes hraje v chovu těchto zvířat ČR prim

Zoo, zvíře, žirafa, historie, Dvůr Králové

Když do Evropy poprvé dorazil velbloudo-leopard, většinu lidí vyděsil. Dnes hraje v chovu těchto zvířat ČR prim. Příchod takzvaného „velblouda-leoparda“ do starověkého Říma byl něčím skoro neuvěřitelným.

Toto zvíře, dnes známé jako žirafa, přivezl poprvé do Evropy z Afriky Julius Caesar v roce 46 př. n. l. Jeho popis byl natolik fantastický, že ho lidé museli zkrátka spatřit na vlastní oči, aby tomu uvěřili. Dnes, o několik století později, stojí Česká republika v čele úsilí o chov a ochranu těchto majestátních zvířat, konkrétně se zaměřuje na ohroženou žirafu Rothschildovu.

Historická setkání s žirafami

První uvedení žirafy do evropské společnosti, abychom tak řekli, bylo zkrátka a dobře trochu rozpačité . Staří Římané si při setkání se zvířetem s výškou velblouda a skvrnami leoparda nebyli jisti, jak reagovat. Tato jedinečná kombinace vlastností vedla k jeho římskému pojmenování „cameleopard“. Historik Cassius Dio si všiml neobvyklé délky nohou a skvrnité srsti zvířete, což inspirovalo právě onen hybridní název.

Evropy

Foto: Pixabay

Žirafa Rothschildova: středobod českého ochranářského úsilí

Pojďme se však přesunout do současnosti. Žirafy už nejsou tvory bájnými a tajemnými – to ovšem neznamená, že by nepotřebovaly ochranu. Jednou z nejkritičtějších postav české ochrany žiraf byl Josef Vágner, bývalý ředitel ZOO Dvůr Králové. Jeho výpravy do Afriky v letech 1969-1972 vedly k dovozu více než stovky žiraf a položily tak základy robustního chovného programu, který ovlivnil mnoho dalších zoologických zahrad po celém světě.

Do dnešního dne se v Zoo Dvůr Králové narodilo 269 žiraf, které významně přispěly k celosvětové populaci, zejména žirafy Rothschildovy, která dnes patří mezi nejohroženější poddruhy vůbec.

 

Zdroj: https://www.thevintagenews.com/2017/12/28/julius-caesar-giraffe/, https://gladiator.fandom.com/wiki/Maximus_Decimus_Meridius, https://antickepamatky.cz/osobnosti/cisar-commodus/

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.