Když úřední šiml zahýká: Za utrhnutí ovoce na vlastní zahradě vás může čekat i pokuta 50 000 Kč, stačí přehlédnout jeden detail

Když úřední šiml zahýká: Za utrhnutí ovoce na vlastní zahradě vás může čekat i pokuta 50 000 Kč, stačí přehlédnout jeden detail. Nejnovější legislativní změny přinesly výrazný posun v tom, jak mohou lidé sklízet plody ze stromů, které přesahují hranice pozemků.

Tento zdánlivě jednoduchý úkon, jako je sběr ovoce z vlastní zahrady, když strom přesahuje do sousedova dvora, je nyní regulován novými zákony, které ukládají vysoké pokuty za neoprávněný sběr.

Vlastnictví a práva na ovoce z přesahujících stromů

Tradičně patří ovoce vlastníkovi pozemku, na kterém se strom primárně nachází. Pokud však větve přesahují hranice pozemku a ovoce padá nebo roste na sousední pozemek, může se vlastnictví zkomplikovat. Nejnovější výklady naznačují, že i když se ovoce může fyzicky nacházet na něčím pozemku, skutečné vlastnictví tohoto ovoce může stále patřit vlastníkovi stromu. Tento výklad je pro pochopení nových předpisů zásadní.

Pokuta, zahrada, ovoce, sběr, peníze

Foto: Pixabay

Spory a jejich řešení

Podle nového zákona je přímý sběr ovoce z větví, které přesahují na váš pozemek, bez povolení považován za krádež, a to i v případě, že větev fyzicky přesahuje na váš pozemek. To zahrnuje všechny formy sběru bez výslovného souhlasu vlastníka stromu. Pokuty za neoprávněný sběr mohou dosáhnout až 50 000 Kč.

Strategie pro legální sklizeň společných plodů

Nejjednodušším způsobem, jak se vyhnout pokutám a udržet si dobré vztahy se sousedem, je vyžádat si povolení ke sklizni ovoce. To lze provést neformálně nebo prostřednictvím písemné dohody, která poskytne jasný souhlas. Někteří majitelé stromů mohou vyžadovat dohodu o rozdělení ovoce nebo konkrétní podmínky, za kterých můžete sklízet. V takové případě s ovšem rozhodně vyplatí mít všechno na papíře. Nikdy totiž nevíte.

 

Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-pada-ovoce-z-vaseho-stromu-k-sousedum-podle-noveho-zakona-je-jeho-216955, https://www.ireceptar.cz/zahrada/ovoce-ze-sousedovy-zahrady-30000614.html

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.