Křivý les: Podivné stromy, které se samy ohýbají

Křivý les 1

Rozhodně nemluvíme o dvou nebo třech stromech. Je zde přibližně čtyři sta borovic, jež vás zaujmou svým ohybem do písmene J. Část lesa, ve které se tyto stromy nacházejí, by mohla být skutečným poutavým místem pro návštěvníky, a to nikoliv jen v dosahu blízkého města Gryfina, ale zejména v blízkosti města Nowe Czarnowo v Západním Pomořansku.

Proč došlo k pokroucení kmenů?

Stromy, které tvoří tvar písmene J téměř těsně nad zemí, jsou staré více než 80 let. Byly vysazeny v 30. letech 20. století a zdá se, že k ohnutí došlo, když se vyvíjely 7-10 let. Tak málo se toho ví. Není však známo, proč k tomu došlo. Jedna z teorií si pohrává s myšlenkou kolísavé gravitace působící na toto zvláštní místo. Jenže to nelze nijak dokázat a gravitace, jak víme, táhne věci směrem k zemi, ne do stran.

Další hypotéza pracuje s hmotností sněhu, který se v té době v oblasti nacházel. Koneckonců, pod tíhou sněhu se větve lámou, a v případě, že je sněhu hodně, proč by se neohnul strom? Nicméně, těchto 400 zvláštních borovic je obklopeno dalšími stromy, které se vyvíjejí zcela běžně. Případný sníh na ně musel mít stejný dopad. Protože šlo tenkrát o 30. léta 20. století, je ve hře navíc i německý vpád do Polska v roce 1939. Důstojníci prý poškodili mladé stromy tak vážně, že se v dlouhodobém horizontu vyvinuly šikmo. Ale zde se opět nabízí otázka, proč by se to stalo pouze v jedné části celého lesa?

Příčina je možná úplně banální

Jedna z hypotéz, která se nejvíce blíží pravdě je, že místní obyvatelé schválně ohýbali pár mladých stromů. To by bylo nejsnáze přijatelné. Dřevo se pak mohlo používat k vytvoření ohýbaného nábytku nebo ke stavbě dřevěných lodí. To by nebylo nic neobvyklého. Jenže německý útok na Polsko plány Poláků překazil a ti měli náhle na práci jiné věci než si hrát s matkou přírodou. A tak skončili s tím, že po sobě zanechali neobvyklou část lesního území.

Křivý les 2
Foto: Pixabay

Podobně zachovalé místo daleko odsud

Na Novém Zélandu mají také krásné šikmé zalesnění, ale tam je objasnění zřejmé. Stromy jsou zde skloněny jednostranným pevným větrem. Co se ale děje v Polsku, zůstane nejspíš nejisté, protože ti, co byli u zrodu tohoto jevu jsou dnes jinde…

Zdroje info: kudyznudy.cz, cestujeme.cz

Náhledové foto: Pixabay