Krize bydlení asi hned tak neskončí – průzkum prozradil, kolik bytů aktuálně v ČR chybí

Krize bydlení: Aktuálně není situace okolo bydlení vůbec růžová. Hlavní podíl na deficitu má Praha s 44 tisíci byty. Obyvatelé se více usazují v okolí měst, což přináší další problémy pro dopravní infrastrukturu a občanské vybavení.

Aktuální čísla jsou v tomto ohledu velmi zajímavá. Analýza využívá čerstvá data ČSÚ ze sčítání obyvatel, domů a bytů.

Vývoj poptávky a nabídky nových bytů

Poptávka v krajských městech za poslední dekádu (2012-2021) dosáhla 181 tisíc nových bytů, oproti předchozímu desetiletí (2002-2011) vzrostla o 71 %. Oproti tomu výstavba nových bytů (nabídka) za stejné období poklesla o 12 %, ze 106 tisíc na 93 tisíc bytů.

Existují však výjimky. Výstavba vzrostla v Olomouci a Plzni, a v Ústí a Ostravě zůstala obdobná, v ostatních městech se silně propadala. A o jaká města jde? Např. v Liberci došlo mezi dekádami k poklesu výstavby o 56 %, v Hradci Králové o 27 %. Praha i Brno byly s 12% poklesem nabídky na celorepublikovém průměru.

Foto: Pixabay

Jaké jsou výhledy do budoucna

Oproti poslednímu rekordnímu desetiletí lze očekávat mírný pokles poptávky, zejména díky pomaleji klesající velikosti domácností. Rovnovážný stav celkové poptávky v krajských městech bude ~120-130 tisíc nových bytů za dekádu. Pokud se vám to ovšem zdá jako velké číslo, mýlíte se. Tento objem však stále převyšuje současné tempo výstavby o více než třetinu. Města si navíc do dalších dekád nesou významný bytový deficit.

A co by bylo třeba udělat, aby se situace zvrátila? „Například v Brně by pro vyrovnání současného deficitu mělo být v následujícím desetiletí budováno 3 tisíce bytů ročně. Průměrná výstavba tam přitom v posledních 20 letech nedosáhla ani na 1,5 tisíce bytů za rok, a aktuální vyhlídky s výrazným nárůstem výstavby nepočítají. S ohledem na omezené možnosti vnitřních rozvojových ploch můžeme očekávat rozšíření výstavby za současné územní hranice města, a tedy pokračující tlak na cenu okolních pozemků,“ říká Martin Benroth, spoluzakladatel a investiční ředitel fondu.

Zdroj: Krize bydlení eskaluje: v krajských městech ČR chybí přes 80 tisíc bytů | Protext – PR služby ČTK

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.