Poutní místo Le Puy-en-Velay: Jedna ze zastávek Svatojakubské cesty nabízí románskou katedrálu a obří sochu Panny Marie ulitou z 213 ruských kanonů

Když se vydáte po Svatojakubské cestě do španělského města Santiago de Compostela k hrobu Kristova učedníka svatého Jakuba umístěném ve zdejší katedrále, pravděpodobně poputujete také Francií. Jedním z důležitých zastavení na francouzské poutní trase je město Le Puy-en-Velay, které leží v blízkosti řeky Loiry. Postaveno bylo okolo několika vyhaslých sopouchů, které mu propůjčují zajímavý vzhled. Historie města sahá do období raného středověku stejně jako jeho některé pamětihodnosti.

Katedrála Notre-Dame du Puy

Poutním místem bylo město Le Puy už před nástupem prvního římského císaře Karla Velikého (748-814) na trůn. Zdejší katedrála Notre-Dame du Puy (katedrála Panny Marie Zvěstování) tvoří nejvyšší bod a zároveň i dominantu města. Stojí na úpatí strmé masivní skály Rocher Corneille. Budova nese v sobě architektonické styly od 5. do 15. století, což jí dodává individuální vzhled; většina katedrály byla postavena v první polovině 12. století. Typická je pro ni fasáda z pestrobarevného kamene s freskovou malbou. Do chrámové lodi katedrály je možné se dostat po monumentálním schodišti se šedesáti schody na západním průčelí.

V roce 1998 byla katedrála Notre-Dame du Puy byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO jako součást francouzské trasy do Santiaga de Compostela. Každé ráno se v ní poutníci shromažďují, aby dostali požehnání, než vyrazí na cestu do cílového místa v Galicii.

Saint-Michel d´Aiguilhe

Ve vzdálenosti necelý jeden kilometr od katedrály v Le Puy se na skále sopečného původu ve výšce 85 metrů tyčí kaple Saint Michele d´Aiguilhe. Abyste se dostali až nahoru, je třeba zdolat 268 schodů, jež jsou vytesané do skály. Kaple byla postavena v roce 969 v románském slohu. Jedna z legend, vztahujících se k této kapli, říká, že se k ní v roce 1429 přišla pomodlit Isabella Romée, matka Johanky z Arku. Na stavbu kostela byla použita vulkanická hornina. Z vrcholku skály je krásný rozhled na město Le Puy.

Kaple Saint Michele d´Aiguihle. Foto: Pixabay

Železná socha Notre-Dame de France

Na vrcholku známém jako Rocher Corneille stojí obrovská socha Panny Marie s Ježíškem, další zajímavost města Le Puy. Odlita byla v roce 1860 z 213 ruských děl, která napoleonská armáda získala při obléhání Sevastopolu během krymské války.

Zřícenina hradu Polignac

Pět kilometrů severozápadně od města Le Puy se nachází zřícenina pevnosti a hradu Polignac. Zaujímala strategickou polohu, kdy ovládala cesty západně a severně od města a ve své době představovala jedno z nejdůležitějších feudálních sídel. Byla nejen sídelním místem rodu Polignac, ale pevnost dokázala pojmout až 800 vojáků. První zmínka o hradu pochází už z počátku 10. století a jeho éra trvala do 17. století, kdy Polignacové dali přednost jinému ze svých hradů. V době Velké francouzské revoluce byl hrad již ruinou a sloužil jako zdroj stavebního materiálu. Během 19. století byla část hradu zrekonstruována. Jeho obnova pokračuje dodnes.

Zdroj: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Polignac_(Haute-Loire); https://cs.vnexpresstravel.com/fantasticky-kostel-saint-michel-de-aiguilhe/

Katedrála v Le Puy a socha Panny Marie. Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.