Má Aralské jezero naději na záchranu?

Aralské jezero

Již řádku let je na ekologickou katastrofu spojenou s Aralským jezerem smutný pohled. Kdysi výstavní vodní plocha se vlivem člověka postupně změnila na slanou poušť. V posledních letech však odborníci usilovně pracují na záchraně posledních zbytků jezera. Povede se jim jeho obnova?

Z největšího jezera je mrtvá pláň

Aralské jezero se nachází na hranici Kazachstánu a Uzbekistánu a ještě v 60. letech bylo jedním z největších slaných jezer na světě. Bylo velmi bohaté na ryby, což dávalo práci obyvatelům okolních měst a vesnic. Vodu do jezera přiváděly řeky Amudarja a Syrdarja, v jejichž deltách kvetl lov ondater pižmových. Vše vypadalo idylicky, dokud tehdejší Sovětský svaz nerozhodl o vybudování zavlažovacího kanálu. Ten měl podpořit pěstování bavlny a odváděl vodu z přítokových řek. Tím pádem začalo jezero rychle vysychat. Když se k tomu přidala ještě postupná změna klimatu, environmentální katastrofa byla na světě.

aralské jezeroVysychající Aralské jezero, autor: Jeff Schmaltz/Creative Commons/ Public Domain

Fauna v jezeře se nestihla tak prudkým změnám přizpůsobit a postupně vyhynula. To mělo za následek zrušení okolních závodů na zpracování ryb, které tvořily hlavní obživu místních. Desítky tisíc lidí tak přišly o práci a z kdysi prosperujícího koutu země se stala mrtvá zóna. Vědci dlouho zkoumali, jak by se data tato nešťastná katastrofa napravit. A zdá se, že už na tom pracují.

Sever je na tom dobře

Vlivem vysychání se jezero rozdělilo na severní a jižní část. V roce 2005 se zdárně podařilo dostavět hráz Kok Aral, která pomáhá v severní části jezera zadržet více vody. Díky tomu se v severní části začaly opět držet ryby a na některých místech začíná rybolov znovu fungovat. Nicméně jižní část jezera je na tom stále špatně. I přes veškerou snahu odborníků stále převyšují zájmy ekonomické nad zájmy ekologickými. Počítá se však s vybudováním dalších několika hrází a kanálů, které by snad mohly oživit i jižní část jezera. Podaří se tuto vizi uskutečnit? Vše závisí na mezinárodní spolupráci, která zatím není nijak růžová.

Zdroj: https://www.researchgate.net/publication/312198191_Podari_se_zachranit_Aralske_jezero

Aralské jezero, Náhledové foto: autor: Adam Harangozó/Creative Commons/ CC-BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Cestování mě nabíjí energií, ať už jsou to výlety po Česku nebo za exotikou. Navštívila jsem už mnoho zajímavých míst a ráda vám je představím.