Málokdo ví, že činnost UNICEFU navázala na UNRRA a v Česku působil již od samého počátku

Dnes máme organizaci UNICEF neodmyslitelně spojenu s humanitární pomocí po celém světě. Většinou však nevíme, že letos slaví 75 let své existence.

Bezprostředně po druhé světové válce tu ovšem působila jiná organizace – UNRRA. A mezi země, kde se její dobrovolníci často vyskytovali, patřilo i Československo. A právě na tuto organizaci v roce 1946 navázal UNICEF, aby pomáhal potřebným dětem.

Pamětníci mohou pomoci zmapovat historii

Česká pobočka UNICEF se při této příležitosti obrací s prosbou na pamětníky i širokou veřejnost. Právě jejich prostřednictvím chce doplnit počátky historie této humanitární organizace o doposud spíše opomíjenou českou stopu.

„Dobu před 75 lety dnes mnozí vnímají jen jako soubor černobílých fotografií v učebnicích dějepisu. Vzpomínky lidí, kteří mohou vyprávět o hrůzách války a významu humanitární pomoci pro dětské životy, nám ale připomínají, že od strádání a nedostatku nás nedělí ani příliš dlouhá doba, ani velké vzdálenosti,“ uvedla ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba. „V ústředí UNICEF v New Yorku se z prvních let práce v Československu dochovaly čtyři fotografie. Rádi bychom nalezli a identifikovali tehdejší děti, které tyto fotografie zachycují, a poznali jejich příběhy. Věříme, že se nám oni nebo jejich příbuzní přihlásí a pomůžou nám zmapovat počátky činnosti UNICEF u nás.“

Fotografie: Protext

Nejde jen o fotografie, cení se i vzpomínky

Máte ve svém okolí příbuzného, který sice na fotografiích zachycen není, ale přesto má k tématu co říct? Povzbuďte ho, aby sepsal svůj příběh a podělil se o něj s širokou veřejností. I vzpomínky totiž patří mezi velmi cenné „artikly,“ které mohou pomoci zmapovat historii působení této nevšední organizace.

Co byste měli vědět o UNICEF

UNICEF (Dětský fond OSN) v současné době působí ve 193 zemích světa, kde dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny děti a samozřejmě také ochranu před násilím a zneužíváním. UNICEF je jediná organizace OSN, jejíž činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Na programy pomoci dětem jde 88,3 % všech získaných prostředků.

Náhledová fotografie: Protext

Zdroj: https://www.protext.cz/zprava.php?id=36793

 

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.