Muži kmene Himba stále ještě neváhají turistům půjčovat své manželky, a to zcela zdarma. Dbají však na dodržení rituálu

Muži kmene Himba stále ještě neváhají turistům půjčovat své manželky, a to zcela zdarma. Dbají však na dodržení rituálu. V srdci Namibie žije kmen Himba, komunita čítající 20 000 až 50 000 lidí, která stále lpí na tradici, v níž se prolíná starobylý život s moderním.

Život definovaný rolemi

V této komunitě je dělba práce jasná a zakořeněná v tradici. Muži jsou lovci, pečovatelé o dobytek a zemědělci. Ženy naopak nesou odpovědnost za nošení vody a dřeva, dojení krav a výchovu dětí. Jejich role je však mnohem širší, a to zejména v souvislosti s přijímáním návštěvníků.

Kontroverzní uvítání: Půjčování manželek

Pokud jde o pohostinnost, mají muži kmene Himba zvláštní zvyk. Nabízejí své ženy návštěvníkům jako gesto vřelého přivítání. Tento zvyk, známý jako Okujepisa Omukazendu, v doslovném překladu znamená „nabídnutí manželky hostu“ a je hluboce zakořeněn v jejich kultuře. Host dostane manželku muže, aby s ní strávil noc, zatímco manžel spí buď v jiné místnosti, nebo, není-li takové místo k dispozici, venku.

Foto: Pixabay

Rituální nuance a sexuální tabu

Na rozdíl od některých společností, kde je sex tabu, Himbové na něj pohlížejí otevřeněji. Rituál Okujepisa Omukazendu je však svázán specifickými pravidly a postupy. Například návštěvník musí ženu před pohlavním stykem uctivě požádat, aby si postupně sundala své ozdoby, a poté je povinen jí je zcela nepoškozené vrátit. Tento aspekt rituálu znamená úctu a dodržování tradice i při takto intimních setkáních.

Úzké sepětí Himbů s přírodou

Kromě svých jedinečných zvyků jsou Himbové známí také svým symbiotickým vztahem k přírodě. Jsou to polokočovní pastevci, kteří se pohybují podle ročních období a řídí se rytmem přírody, aby se jejich dobytku dobře dařilo. Toto hluboké spojení se zemí a zvířaty je pro jejich identitu a přežití klíčové.

Zachování tradice v moderním světě

Ve světě, který rychle podléhá modernizaci, je lpění Himbů na jejich tradičním způsobu života fascinující a zároveň náročné. Ačkoli se některé praktiky, jako je například Okujepisa Omukazendu, mohou zdát kontroverzní, je nezbytné se na ně dívat optikou kulturního relativismu. Je to křehká rovnováha mezi respektováním kulturního dědictví a prosazováním univerzálních lidských práv. I tak to však vypadá, že bude od této tradice časem upuštěno – už teď se proti ní totiž v komunitě začínají zvedat některé hlasy. Je tedy nejspíš jen otázkou času, kdy tento zvláštní zvyk zmizí úplně.

 

Zdroj: https://www.the-express.com/news/world-news/119407/african-tribe-women-sex-guests-himba-namibia, https://namibiadailynews.info/the-hospitality-of-the-himba-tribe-offering-sex-as-a-sign-of-welcome/

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.