Na co se můžete těšit v Holešově? Město vám nabídne renesanční synagogu, barokní zámek i starobylou kovárnu

Ve Zlínském kraji leží město Holešov, vzdálené asi dvacet kilometrů jak od Kroměříže na západě, tak od Zlína na jihu. Má za sebou dlouhou historii, nejednou spojenou s císařským dvorem. Není proto divu, že tu najdete několik velmi zajímavých pamětihodností.

Holešovský zámek

Pokud se do Holešova někdy vypravíte, tak si rozhodně nenechte ujít zdejší barokní zámek s francouzskou zahradou a vodními kanály. O jeho vzhled se nejvíce zasloužil Jan hrabě Rottalu, který si v něm zřídil své rodové sídlo. Za třicetileté války byl významných úředníkem na císařském dvoře. Na zámku je k dispozici galerie s exponáty, které mapují činnost archeologů v okolí Holešova. K vidění jsou zde věci z doby železné a bronzové.

V současné době je možné se pokochat také pohledem na vzácný barokní meč, který osobně vlastnil již zmiňovaný Jan hrabě z Rottalu. Jeho význam se dá popsat tak, že na Moravě platil za obdobu korunovačních klenotů. Byl držen při slavnostních a obřadních příležitostech. Kromě meče se ještě můžete potěšit pohledem na akvarel, olej nebo kvaš holešovského malíře Františka Růžičky.

Šachova synagoga: Foto Jana Fojtíková

Šachova synagoga

Starší než zámek je holešovská Šachova synagoga, která patří mezi nejvýznamnější památky nejen v Holešově a jeho okolí, ale také v České republice. Ve své původní renesanční podobě ze 16. století se zachovala až do dnešních časů a bývá označována jako světový unikát. Ne nadarmo bývá cílem návštěvníků až z USA nebo Izraele. Její historie je spojena s působením židovského učence rabína Šabtaj-ha-Kohen zvaného Šach (1621-1663), který odpočívá na nedalekém židovském hřbitově. Budova synagogy zvenku působí velmi skromně, o to více překvapí, když vstoupíte dovnitř.

Meč Jana hraběte z Rottalu: Foto Jana Fojtíková

Zemanova kovárna

Neméně zajímavou pamětihodností Holešova je Zemanova kovárna, jež pochází z poloviny 16. století. Najdete ji nedaleko zámku, protože zdejší kovář pro panstvo pracoval. Kovárna fungovala až do 20. let minulého století. Její vybavení je původní a stále funkční. Při její návštěvě vás s historií seznámí komentovaná prohlídka.

Zdroj: wikipedia.org; osobní zážitky autorky článku

Zámek v Holešově: Náhledové foto Jana Fojtíková

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.