Na hradě Dalečín sídlili loupeživí rytíři. I proto byl jeho osud zpečetěn a skončil jako ruina

Když se vydáte z města Bystřice pod Pernštejnem směrem na sever po silnici číslo 347, tak se asi po desíti kilometrech dostanete do obce Dalečín, kterou protéká řeka Svratka. Sama obec se nachází v blízkosti Vírské přehrady, kvůli které zanikla vesnice Chudobín, protože byla v roce 1957 zatopena vodou. Zajímavostmi, hodnými vidění, je tu tzv. Chudobínská borovice anebo zřícenina hradu Dalečín.

Chudobínská borovice

Na skalnatém ostrohu levého břehu přehrady Vír stojí už přibližně 350 let borovice lesní. V roce 2019 se dokonce stala Stromem roku. Strom byl znám už v době, kdy tu žádná přehrada nestála. Jeho vzhled je natolik impozantním, že na něm rádo spočine oko umělcovo či fotografovo. Když je nízký stav vody v přehradě, tak borovice ční až 20 metrů nad hladinou. Naopak je-li vody v ní hodně, tak kořenový systém borovice bývá zcela vodou zatopen.

Chudobínská borovice. Foto autor: Ladislav Stalmach; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chudob%C3%ADnsk%C3%A1_borovice.jpg

Zřícenina hradu Dalečín

Na levém břehu řeky Svratky na skalnatém ostrohu v centru obce Dalečín stojí u silnice směrem na Vír stejnojmenný hrad, respektive jeho ruiny. Původní jeho podoba není známá. Do dnešních dnů se dochovala vysoká obvodová zeď s dvěma řadami malých střílnových oken. Na zdi jsou patrná tři podlaží, na tom posledním pak zbytky cimbuří. Okolí hradu je upraveno jako park.

Hrad Dalečín byl postaven v lucemburské gotice asi okolo roku 1340. Ve své době měl určitě velký strategický význam, a to zejména díky své poloze. Až do počátku 16. století byl hrad v majetku pánů z Pernštejna. Traduje se o něm, že se stal sídlem loupeživých rytířů, kteří ohrožovali jeho okolí. I proto byl hrad dobyt a pobořen, snad moravským zemským hejtmanem Artlebem Vranovským z Boskovic, a to v roce 1519. Od té doby je pustý.

Dalečínský zámek

V těsné blízkosti pustého hradu byl vybudován v renesančním slohu okolo roku 1590 zámek, částečně byl přitom využit kámen z hradních zdí. Majiteli zámku byli pánové z Kunštátu. V 19. století dostal zámek podobu tyrolské chaty, kterou má dodnes. Za druhé světové války na zámku sídlilo výcvikové středisko Hitlerjugend, později příslušníci SS. Od 50. let minulého století patří zámek státu. Z původního inventáře se nic nedochovalo. V zámku se nachází obecní úřad i obecní byty.

Zdroj: https://www.hrady.cz/hrad-dalecin-zdar-nad-sazavou; https://cs.wikipedia.org/wiki/Dale%C4%8D%C3%ADn_(hrad)

Hrad Dalečín. Náhledové foto autor: Pražák; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dale%C4%8D%C3%ADn_-_hrad3.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.