Nedaleko Úštěku se nachází barokní zámek Konojedy s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a přírodní památka Konojedské bochníky

Na Litoměřicku asi šest kilometrů od města Úštěk leží Konojedy. Její zajímavý název byl původně Konogedy neboli Koňojedy, což označovalo vesnici, v níž lidé s oblibou jedí koně. Přesnější dobu jejího vzniku neznáme, ale první písemné zmínky pocházejí ze začátku 13. století. Je ale pravděpodobné, že ves existovala mnohem dříve, kdy je o ní zmínka v zakládací listině litoměřické kapituly, datované do let 1056 až 1028. Co zajímavého je v Konojedech k vidění?

Zámek Konojedy

Na otázku, proč si udělat výlet do Konojed nedaleko Úštěku, je jednoduchá odpověď. Nachází se zde zámek, jenž byl nejprve tvrzí. Ta byla po roce 1746 přebudována na klášter řádu služebníků Mariiných, tzv. servitů. O konojedské tvrzi se poprvé dovídáme v roce 1451. Ale už předtím tu nejspíš stálo sídlo vladyků z Konojed. Tvrz se v polovině 16. století dočkala renesanční přestavby na zámek.

Albrecht z Konojed, poslední mužský příslušník tohoto rodu, se účastnil stavovského povstání v roce 1620 a v něm zemřel. Jeho majetek včetně zámku v Konojedech byl zkonfiskován a dostal se do rukou kladského zemského hejtmana Adama Gotfrýda Berka z Dubé. Sňatkem Konojedy přešly na Zdeňka Lva Libštejnského z Kolovrat a později zadlužené panství koupil Jan Antonín Špork, po kterém zámek zdědil jeho syn hrabě František Antonín Špork. Ten nechal zámek barokně upravit a zřídit v něm lékárnu a špitál pro chudé, který zde fungoval až do konce 18. století.

Zámek – klášter – zámek

Další majitelkou zámku byla jeho dcera Anna Kateřina, která zámek i s kostelíkem ve 40. letech 18. století přenechala servitům, a to jako dík za uzdravení jediného syna. Ze zámku se tedy stal klášter servitů. Dlouho si ho ale neužívali, protože na základě církevních reforem císaře Josefa II. byl klášter v roce 1786 zrušený. Koupil ho vnuk zakladatele, Jan Kristián Sweerts-Špork a interiér nechal upravit opět jako zámek a bydlení pro svou rodinu. Po jeho smrti se majitelé zámku poměrně střídali. Poslední, kdo ho měl v majetku, byla rodina Delhaesů. Ti konojedský zámek vlastnili až do roku 1945.

Zámek Konojedy. Foto: VítVít, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konojedy_z%C3%A1mek_7.jpg

Po druhé světové válce zámek Konojedy využívala armáda, a protože mu nevěnovala patřičnou péči, zámek chátral. Od roku 2008 je zámek v soukromých rukách a postupně se mu navrací jeho bývalá krása. Ostatně sami se sem můžete přijet podívat.

Prohlídky pro veřejnost

Zámek Konojedy je aktuálně z důvodu probíhajících stavebních prací uzavřen, ale pro veřejnost se otevře v návštěvnické sezóně kostel Nanebevzetí Panny Marie, a to už 13. dubna 2024 každou sobotu a neděli a ve státní svátky v čase od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 hodin. Vstup na prohlídky je bočním vchodem kostela.

Národní přírodní památka Konojedské bochníky

Půl kilometru od zámku Konojedy se nachází národní přírodní památka na částečně zalesněném vrchu Dubí hora. Dostanete se sem po polní cestě. Jedná se o stěnu bývalého lomu, který byl opuštěný v roce 1945. Pod ochranu se přírodní památka dostala v roce 1966, a to díky výskytu bochníkovitého rozpadu čediče na podloží tefritu. Sloupce tefritu jsou vysoké až osm metrů a prohnuté do oblouku a vytvářejí dojem na sebe naskládaných bochníků chleba. Proto mají název Konojedské bochníky. V chráněné lokalitě žijí zmije obecná, slepýš křehký, ještěrka obecná.

Zdroj: Mapy.cz, Wikipedia.org, zamekkonojedy.cz

Konojedské bochníky. Náhledové foto: Marie Čcheidzeová, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konojedsk%C3%A9_bochn%C3%ADky_2021_(11).jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.