Nejmladší český hrad z doby pozdně-gotické se nachází nedaleko lázní Jáchymov a jmenuje se Freudenstein

Nedaleko hranic s Německem, asi sedm kilometrů od hraničního přechodu Boží Dar, leží lázeňské město Jáchymov. Jeho historie je spojena s těžařskou tradicí. Začalo to těžbou stříbra v 16. století a pokračovalo těžbou radia a uranu. Není bez zajímavosti, že v roce 1535 byl Jáchymov druhým nejlidnatějším městem v Českém království. Jeho historie je spojena s hraběcím rodem Šliků, kteří díky stříbrným dolům patřili k nejbohatším v českých zemích.

Lázeňské město Jáchymov

Lázeňská tradice města Jáchymov se začala v roce 1906. Najdete tu jedinečné radonové koupele s vysokým obsahem radonu, jejichž léčebný efekt působí ještě osm až deset měsíců po provedené radonové terapii. V Jáchymově se léčí především revma, artróza a Běchtěrevova nemoc, onemocnění periferního nervového systému, metabolické poruchy a nemoci oběhové soustavy.

Ve volném čase stojí za prohlídku historické centrum Jáchymova s uceleným souborem goticko-renesančním patricijských domů. Uvidíte tu také Královskou mincovnu, radnici ze 16. století nebo zbytky nejstaršího vodního mlýnu v České republice – Petrův mlýn.

Jáchymovská radnice. Foto autor: Stanislav Dusík; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:J%C3%A1chymov_(KV),_radnice.jpg

Pokud byste si chtěli prohlédnout jáchymovské podzemí, aniž byste museli fárat půl kilometru pod zem, tak stačí navštívit štolu Astoria. Je věrnou kopií dolu Svornost včetně výdřev, výztuh, vrtů, důlní techniky, šachetních zdviží, uranových žil, potrubí s radonovou vodou a krápníků. Její prohlídka s průvodcem trvá hodinu, rodinné vstupné vás vyjde na 300 korun, základní vstupní je ve výši 150 korun, děti zaplatí 100 korun.

Nejmladší český hrad Freudenstein

Prohlídková štola Astoria se nachází v Lázních Jáchymov nedaleko lázeňského centra Agricola. Odtud se lze vydat pěšky ke zřícenině nejmladšího českého pozdně-gotického hradu Freudenstein na Zámeckém vršku, jenž je vzdálený asi tři kilometry. Trasa vede po naučných stezkách Dr. Hlouška a Jáchymovské peklo.

Hrad nechal postavit v letech 1516 až 1517 Štěpán Šlik, jenž je i zakladatelem města Jáchymov. Stavba hradu Freudenstein vycházela z jednoduché pevnostní architektury 16. století. Hrad původně sloužil jako sídlo Šliků, později jako obytný areál pro královského horního hejtmana. Několik let po založení byl vydrancován vzbouřenými horníky, zničil ho požár, ale byl vždy obnoven. Obléhali ho Švédové v době třicetileté války pod vedením generála Banéra, kteří ho po podepsání Vesfálského míru zbořili, aby se nemohl stát opěrným bodem při dalších vojenských akcích.

Do současnosti se zachovaly dvě válcové věže – Šlikovka (vysoká 19 metrů) a Prachárna (vysoká 12 metrů) a část opevnění. Hrad si je možné prohlédnout zvenčí.

Zdroj: https://www.laznejachymov.cz/Informacni-centrum/; https://www.regiontourist.cz/co-podniknout/slikova-vez-je-pozustatkem-hradu-freudenstein/

Hrad Freudenstein; Náhledové foto autor: Petr Kinšt; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freudenstein_2017-09-23.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.