Opravdu každá cesta vede do Říma?

Řím

Tak jako se Řím nepostavil za jeden den, tak ani cesty nevznikly lusknutím prstu. Římská civilizace byla krutá a snažila se dobýt hromadu území. Těla jejich vojáků se nalézají skoro po celém světě, díky tomu, jak putovali z jedné bitvy do druhé. Každopádně, když se podíváte na síť silnice, zjistíte, že se opravdu spojují v cesty, které spolehlivě vždy dojedou do ŘímaŘíma.

Tři muži si dali za úkol zmapovat Evropu, aby zjistili, zda opravdu všechny cesty vedou do Říma. Za pomocí různých aplikací spočítali a vyobrazili všechny cesty. Cesty pokaždé nejsou přímé, ale stejně se spojí s jednou z největších cest.

S nástupem Říma přišlo budování cest

Dnešní cesty opravdu vedou z celé Evropy do Říma, ale dříve tomu tak nebylo. Jen si to představte, jak tu bylo krásně. Všude samý les, zvěř, bažiny, voda, nějaké to malé hospodářství nebo osady, které se uměly přizpůsobit podmínkám. Ale pak nastoupili Římané a vykácely se lesy, vysušily se bažiny a stavěly se první silnice, které vydržely mnohem více než ty dnešní.

Po cestách najednou začali ve velkém proudit obchodníci, otroci, vojáci a panovníci s bičem nebo poslové s různými zprávami. Silnice tedy tvořily páteř Říše římské, a právě díky ní dokázala udržovat kontrolu nad rozsáhlým územím.

Řím 2
Foto: Pixabay

Do Říma vede přes půl milionu cest!

Díky propracovanému algoritmu (který sledoval mnoho důležitých faktorů), se dokázalo, že do Říma i v dnešní době vede přes půl milionu cest. V rámci technologiím se podařilo zjistit, jaké cesty jsou dnes nejvíce využívané a které méně. Ovšem všechny se spojily do hlavních tepen, které míří do jednoho místa.

Ať už dáváte tomuto rčení jakkoli velký význam, mějte na paměti, že tu jde o něco více. Je to pozůstatek civilizace, která vzkvétala a díky své aroganci a války chtivosti zanikla. Přitom Řím byl zdárným příkladem pro zrození myslitelů, krásné architektury a různých průkopníků, ale jako tehdy, ani dnes se na radu moudrých nedá…

Zdroje info: kudyznudy.cz, memento-historia.cz

Náhledové foto: Pixabay