Po naučné stezce na keltské oppidum Třísov a zříceninu hradu Dívčí kámen

Chcete-li si udělat pěknou vycházkou přírodou Blanenského lesa s návštěvou zajímavých pamětihodností, pak se svezte vlakem do Třísova. Prochází tudy železniční trať České Budějovice – Volary – Nové Údolí. Třísov je malou obcí jen se 149 domy. Ale v jejím okolí narazíte na keltské oppidum, přírodní rezervaci a zříceninu hradu Dívčí kámen. Můžete se vydat po naučné stezce, která vás těmito místy provede.

Naučná stezka Třísov – Dívčí kámen – Holubov

Na naučnou stezku nastoupíte v obci Třísov u vlakové zastávky, kde se současně nachází parkoviště. Lze se sem tedy dovézt i autem. Je však třeba počítat s tím, že naučná stezka není okružní, ale končí po pěti kilometrech ve vedlejší obci Holubov. Z ní je možné se zpátky do Třísova dopravit vlakem.

Keltské oppidum Třísov

Kousek od vlakové zastávky Třísov narazíte na pozůstatky keltského oppida, jež vzniklo v mladší době železné a patří do období laténské kultury. Jejími nositeli byli právě Keltové. Oppidum leželo na tzv. Linecké stezce, jež už od pravěku spojovala současný Linec s českým územím. Nejvyšší bod oppida se nachází ve výšce 551 metrů nad mořem a od hladiny řeky Vltavy ho odděluje sto dvacet metrů dlouhý příkrý sráz. Bylo to proto ideální místo pro vybudování hradiště.

Jeho obyvatelé byli zruční řemeslníci. Věnovali se kovolitectví a zpracování barevných kovů, na což ukazují archeologické nálezy v podobě náramků, spon a prstenů i předmětů denní potřeby- radlic, kos, seker, břitev či nůžek.

Třísov hradiště. Foto autor: Gortyna; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C5%99%C3%ADsov_hradi%C5%A1t%C4%9B_plocha.jpg

Zřícenina hradu Dívčí kámen

Z keltského oppida budete pokračovat 1,4 kilometru až na zříceninu hradu Dívčí kámen. Cestou minete vyhlídkové místo, památník k poctě archeologů a turistický přístřešek, kde se budete moct z vlastních zásob občerstvit a chvíli si odpočinout. Zřícenina stojí ve výšce 470 metrů nad mořem a ze tří stran ji obtéká Kremžský potok, který se o kousek dále vlévá do Vltavy. Místo, kde se zřícenina nachází, bylo osídleno už v pravěku ve starší době bronzové, kdy tu bylo hradiště únětické kultury.

Hrad s německým názvem Maidstein (Dívčí kámen) si tu postavili v polovině 14. století bratři Jošt, Petr, Jan a Oldřich z Rožmberka, což je možné doložit zakládací listinou, kterou podepsal sám císař Karel IV. Za zmínku stojí, že tu byl v roce 1394 vězněný panskou jednotou jeho syn král Václav IV. Historie hradu Dívčí kámen nebyla příliš dlouhá, protože už v roce 1541 je připomínán jako pustý.

Hrad Dívčí kámen je přístupný celoročně pod dobu denního světla. Doporučuje se do soumraku hrad již opustit. Za vstup se zde platí, a to dospělí 75 korun, děti od 6 let 30 korun a studenti a senioři 50 korun.

Z hradu Dívčí kámen můžete dále pokračovat po naučné stezce až do Holubova a obdivovat se krásám údolí Vltavy, Kremžského potoka, přírodní rezervace Holubovské hadce a chráněné krajinné oblasti Blanský les.

Zdroj: https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-trisov-divci-kamen-holubov/; https://www.divcikamen.cz/o-hradu/historie/

Hrad Dívčí kámen. Náhledové foto autor: Jikjik; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Divci_kamen_001.JPG

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.