Popeleční středa – jaké se k ní vážou tradice: Proč pít svěcenou vodu a kdy je možné zašít slepicím „ďupku“?

Popeleční středa – jaké se k ní vážou tradice

Popeleční středa – jaké se k ní vážou tradice: Po tučném, hlučném a veselém masopustu, který končí na Masopustní úterý, začíná období půstu, a to Popeleční středou. Masopust začíná po Třech králích, tedy 7. ledna, jeho konec a začátek půstu je ale pohyblivý. Odvíjí se od data Velikonoční neděle, která je vždy první neděli po prvním jarním úplňku. Popeleční středa značí začátek čtyřicetidenního půstu před Velikonocemi, protože se však do postních dnů nepočítají neděle, připadá na 46. den před Velikonoční nedělí. Letos vychází na 22. února.

Prach jsi a v prach se obrátíš

Popeleční středa odvíjí svůj název opravdu od popela. Zvyk sypat kajícníkům popel na hlavu pochází již z období raného křesťanství, ženám které nosily závoj, se dělal křížek popelem na čelo. V té době si kající se hříšník na Popeleční středu sám nasypal popel na hlavu, oblékl si prosté roucho a byl obřadně vykázán z kostela. Před vchodem pak až do Velikonoc žádal křesťany o modlitbu. Asi v 11. století se objevila poprvé zvláštní modlitba pro žehnání popela.

Kde se vlastně vzal název Popeleční středa

Tímto popelem pak kněz dělal křížek (popelec) na čelo všem, kteří chtěli přijmout pokání. Zvyk dělat znamení z popele spálených ratolestí požehnaných předešlý rok na Květnou neděli se objevil až v následujícím století a trvá dodnes. Při malování křížku kněz pronáší onu slavnou větu „V prach jsi a v prach se obrátíš“ a nebo Čiňte pokání a věřte evangeliu“. První věta je však známější a používá se i při jiných příležitostech, kdy chceme zdůraznit pomíjivost člověka oproti světu a vesmíru. Popel se dříve také používal k čištění a poznamenání popelem má tedy značit nejen pomíjivost, ale i vnitřní očistu člověka a ochotu se obrátit k lepšímu a litovat svých hříchů.

Popeleční středa – jaké se k ní vážou tradice

Popeleční středa – jaké se k ní vážou tradice: Proč pít svěcenou vodu a další zajímavosti: Foto: Pixabay

Začátek půstu, konec zábavy

Věřící by v období postních dní neměli jíst maso, tučná jídla, sladkosti a nepít alkohol. Pokrmy by měly být pouze jednoduché, aby se očistilo tělo. Dále se začátkem půstu dříve skončily veškeré zábavy, plesy a jiné radovánky. Půst a odřeknutí si zábavy je prostředkem ke ztišení a zahledění se do sebe, člověk by měl bilancovat, co udělal dobře a co špatně a vůbec popřemýšlet o tom, jakým směrem se bude ubírat dál. Toto je očista duchovní.

Lidové zvyky a tradice na Popeleční středu

  • Na Popeleční středu neperte prádlo, jinak zůstane celý rok špinavé.
  • Nešijte! Zašijete slepicím „ďupku“ a přestanou nést.
  • O Masopustním úterý netancujte přes půlnoc, nebo se vám zjeví čert oděný v zeleném kabátě a bude vás strašit.
  • Napijte se svěcené vody, nebudou vás ten rok trápit komáři.
  • Pečte chleba, neboť na Popeleční středu vám bude pomáhat sám Pánbůh a všichni svatí.
  • Pokud budete ráno ještě omámení masopustem a potkáte ženy se zástěrami napuštěnými mýdlem, raději se vykupte, abyste nebyli pomazáni. Za výkupné si ženy koupí sladkou kořalku a večer se u některé sejdou a budou si zavdávat, aby byla hojnost drůbeže, zvířat, úrody i dětí.

 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Popele%C4%8Dn%C3%AD_st%C5%99eda, https://prozeny.blesk.cz/popelecni-streda-velikonoce, https://living.iprima.cz/velikonoce-popelecni-streda-80927

Popeleční středa – jaké se k ní vážou tradice: Proč pít svěcenou vodu a další zajímavosti: Náhledové foto: Pixabay

 

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.