Port Campbell – skutečná ozdoba australského pobřeží

Stáli na osamělém kusu skály a dívali se, jak se přímo před nimi hroutí do vody jejich jediné spojení s pevninou. I když nakonec příběh těchto turistů končí dobře díky pobřežní stráži, velmi dobře ilustruje to, jak křehká a pomíjivá je krása přírody.

Tato epizoda se odehrávala na pobřeží Port Campbell na jihu Austrálie. Najdete tu celou řadu přírodních mol, vybíhajících daleko do moře. A právě na jedno takové si v roce 1990 vyšel na procházku mladý pár turistů. Bohužel cesta za nimi se s rachotem zřítila do moře a ve vodě zbylo jen skalní torzo. A takových se v této oblasti začíná objevovat stále více, protože vliv přírody jednoduše nelze podceňovat.

Členité pobřeží Port Campbell

Celá oblast zaujímá asi 708 hektarů, na nichž je doslova rozeseto množství jeskyněk, komínů, oblouků a skalních pilířů vystupujících z mořské vody. Pokud bychom je propojili, získali bychom docela přesný obrys dávno zaniklé pobřežní linie původní Austrálie.

Jde vlastně o vápenec, uložený před 26 miliony let na dně dávného moře. Vápenec, který stále rychleji podléhá okolní erozi. Byl totiž vyzdvižen okolními vlivy jako přírodní plošina. Dnes zbytky skal stojí na pláží z drobných kamínků.

Kam za největšími zajímavostmi

Vidět byste určitě měli Londýnský most, což je právě onen útvar, který se v roce 1990 tak nečekaně částečně zřítil do moře. Dnes ho od břehu dělí průliv dlouhý 40 metrů. Zajímavá je také skupina skalních pilířů, zvaná Dvanáct apoštolů. Všechny dnes stojí osaměle v různé vzdálenosti od břehu a ty nejvyšší se vypínají do výška přes sto metrů.

Těšit se můžete také na množství mořských ptáků, kteří na Port Campbell nacházejí dostatek přirozených úkrytů a útočišť. Na četných skalních pilířích vyvádějí mláďata a zejména a uprostřed léta tu často pro jejich křik není slyšel vlastního slova. Většina z nich později odlétá pryč.

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.