Poslední česká královna to neměla snadné – podvodem ji připravili o majetek, mezi královskými rody cestovala i s dětmi jako nechtěná. Titulu se však nevzdala

Zita Bourbonsko-Parmská, Zita Parmská, Poslední česká královna, česká královna, královna

Poslední česká královna to neměla snadné – podvodem ji připravili o majetek, mezi královskými rody cestovala i s dětmi jako nechtěná. Titulu se však nevzdala. Zita Bourbonsko-Parmská, narozená ve šlechtickém rodě a provdaná za starobylou habsburskou dynastii, to neměla právě jednoduché.

Zita se narodila 9. května 1892 v italské provincii Lucca a byla součástí velké a různorodé rodiny, kde vyrůstala s třiadvaceti plnoprávnými i nevlastními sourozenci. Její výchova byla přísně křesťanská a dostalo se jí i bohatého vzdělání. Například plynně hovořila anglicky, německy, francouzsky, italsky, španělsky a později česky a maďarsky.

Nejen sňatek z rozumu

Její sňatek s Karlem I. Rakouským, s nímž se seznámila v dětství a s nímž se později znovu sblížila, byl jak osobním, tak politickým spojenectvím – nešlo tedy jen o o dojednanou svatbu, jak bylo často zvykem.

Nástup na trůn

Zita se stala rakouskou císařovnou a uherskou královnou v roce 1916 po smrti císaře Františka Josefa, její manžel Karel nastoupil na trůn jako Karel I. Rakouský a IV. uherský. Její role nebyla pouze ceremoniální; hluboce se podílela na politických rozhodnutích, často radila svému manželovi a podílela se na sociálních a prospěšných projektech. Její viditelnost a vliv byly velmi významné, neboť svého manžela často doprovázela na frontách během první světové války a věnovala se rozsáhlé charitativní činnosti.

Foto: Pixabay

Obhajoba a vliv

Navzdory tradičním omezením své role se Zita aktivně podílela na státních záležitostech, zasazovala se o mír a poskytovala Karlovi rady v kritických obdobích jeho vlády. Její mnohojazyčné schopnosti jí umožnily navázat kontakt s různými vrstvami obyvatel říše, díky čemuž se stala oblíbenou osobností mnoha poddaných.

Exil a život po skončení monarchie

Rozpad Rakouska-Uherska v roce 1918, urychlený koncem první světové války, vedl ke zrušení monarchie. Karel a Zita nikdy oficiálně neabdikovali; místo toho byli sesazeni z trůnu založením nových republik po celé své bývalé říši. Navzdory dramatické změně poměrů Zita nadále používala svůj císařský titul.

Život v exilu

Habsburský zákon z roku 1919 donutil císařskou rodinu odejít do exilu a zbavil ji majetku a titulů v rámci Rakouska. Zitina rodina se nejprve přestěhovala do Švýcarska a poté na Madeiru, kde Karel v roce 1922 zemřel na zápal plic. Cesta rodiny exilem byla provázena finančními potížemi a ztrátou majetku, včetně značné části šperků, a to kvůli podvodům. Poté získali azyl v různých evropských zemích a nakonec se během druhé světové války přestěhovali do Spojených států.

Česká královna? Ano i ne

Život Zity jako poslední rakouské císařovny a uherské královny-choti (ačkoli oficiálně nebyla českou královnou, korunovace se totiž nestihla) symbolizuje konec jedné éry. Rozhodně bychom na něj tedy neměli zapomínat.

 

Zdroj: https://www.stoplusjednicka.cz/zita-bourbonsko-parmska-cilevedoma-zena-energicka-cisarovna, https://cs.wikipedia.org/wiki/Zita_Bourbonsko-Parmsk%C3%A1

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.