Velehrad

Poutní místa v našem okolí

Na těchto místech je něco silného a zároveň zvláštního. Tvrdí to dokonce i nevěřící.  Poutní místa se nachází v historických částech velkých měst, ale i zapadlých vískách v každém kraji.  Znáte všechna poutní místa ve vašem okolí?

Jak poutní místa vznikla?

Většina poutních míst je zasvěcena Panně Marii např. Svatý kopeček u Olomouce, Hostýn, Křtiny, Skoky u Žlutic, Hájek u Prahy, Velehrad a mnoho dalších.  A jak naše poutní místa vznikla? Stejně jako ta ve světě. Událo se tu něco zvláštního nebo souvisí se svatými.  Třeba Santiago de Compostela je spojeno s apoštolem Jakubem a v Ludrech zase došlo k mariánským zjevením a k uzdravení.  Stejně tak i u nás.  Na konci 18. Století kovář Jakub nabyl na šumavském Stožci zrak potom, co si omyl obličej u pramene v lese.  Pramen vedle dřevěné kaple vyvěrá dodnes.   Na Hostýně se zase zachránili lidé před nájezdy Tatarů ve 13. Století a na Velehradě působil svatý Metoděj, který tam i zemřel.

Místa našich patronů

Na některá místa putujeme za našimi patrony národa a jinými světci.  Do Staré Boleslavi jezdíme za knížetem Václavem, na Tetín za jeho babičkou sv. Ludmilou.  Se Sázavským klášterem je spojen se svatý Prokop, ten pražský Břevnovský zase se sv. Vojtěchem. V Brně můžete navštívit Petrov a katedrálu zasvěcenou apoštolům Petrovi a Pavlovi. Poblíž Ostrožské Lhoty je známe poutní místo zasvěcené svatému Antonínku a nakonec třeba město Nepomuk, které je úzce spjato s Janem Nepomuckým. Je to totiž jeho rodiště.

A co nová místa?

Tomáš Edel, jakožto ředitel Podještědského muzea v Českém Dubu, pátral dlouhá léta po středověkém sídle johanitů ve městě.  V roce 1991 se mu však podařilo objevit podzemí pod Českým Dubem také části johanitské komendy i spojení špitálního řád se svatou Zdislavou. Český Dub totiž patřil k panství jejího manžela Havla z Lemberka a Zdislava tady léčila nemocné.

Studentka logopedie se zájmem nejen o řeč, ale i o cestování, čtení knih a další. Snad texty nikoho neurazí a budou se líbit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *