Římské Koloseum otevírá po téměř 2 000 letech veřejnosti své podzemí

Římské Koloseum, jehož stavba se začala za vlády císaře Vespasiána v roce 72 n. l., přečkalo až do dnešní doby a stalo se symbolem města i populární atrakcí. Přijet do Říma, a přitom nevidět Koloseum by byla velká škoda. Od 26. června letošního roku se veřejnosti po téměř dvou tisících letech otevřely jeho podzimní prostory. Co všechno je možné vidět?

Největší amfiteátr v římské říši

Ve své době a dalších následujících 450 letech bylo Koloseum největším amfiteátrem na světě a sloužilo převážně k zábavě. Mohlo pojmout až na 50 tisíc diváků. Bylo dějištěm zápasů gladiátorů i zápasů s divokými zvířaty, pořádala se zde představení dramat a vykonávaly dokonce i popravy. Jeho původní název zněl Flaviovský amfiteátr podle rodového jména císaře Vespasiána, jenž nechal tuto budovu postavit, a to v samém centru Říma.

V roce 523 přestalo sloužit svému účelu a vlivem četných zemětřesení se z něho stala ruina, z jejíhož stavebního materiálu byly postaveny další římské paláce i kostely. V 19. století započaly stabilizační a restaurační projekty, které měly za cíl zastavit chátrání této významné římské historické památky. A pokračují prakticky i dodnes.

Podzemní chodby v Koloseu. Foto: Marco Ravagli/Barcroft Media/Getty Images

Atraktivní podzemní prostory Kolosea se otevřely veřejnosti

Ke Koloseu patří také síť podzemních chodeb. Tzv. hypogeum bylo v letech 80 až 523 zázemím pro divoká zvířata a otroky, v němž byli ubytováni před tím, než svedli své boje o život. V roce 2018 se tým odborníků, složený z geologů, restaurátorů i architektů, pustil do obnovy Kolosea. Ta spočívá také ve smývání usazenin a nečistot ze stěn v podzemí, které bývalo svědkem toho, co se dělo pod velkou arénou Kolosea. Byl také vybudovaný 160 metrů dlouhý chodník, jenž umožňuje návštěvníkům prohlídku těchto zajímavých míst, do nichž se od 26. června letošního roku mohou podívat. Koloseum je pro veřejnost otevřené každý den, kromě 25. prosince a 1. ledna, a to od 10.30 do 19.30 hodin v létě a do 16.30 hodin v zimě.

Zdroj info: https://www.insider.com/colosseum-rome-underground-open-to-visitors-for-first-time-pictures-2021-6

Náhledové foto: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.