Skrýš strašidelného golema údajně postavili andělé

Staronová synagoga

Podle starobylé legendy přinesli kameny pro stavbu Staronové synagogy andělé ze zbořeného posvátného chrámu v Jeruzalémě. Jejich podmínkou však bylo, že jakmile dojde k jeho znovubudování, musí být zapůjčené kameny vráceny!

Ti stejní andělé následně synagogu chránili svými křídly po celé věky, takže přežila všechna nebezpečí, kterým čelila, až do dnešních dnů. Raně gotická synagoga byla postavena za vlády Přemysla Otakara II. v poslední třetině 13. století. Zásluhu na tom mají především kameníci z proslulé huti, kteří v té době pracovali na rozvoji přilehlého kláštera sv. Anežky.

Zapátrejme v minulosti

Staronová synagoga byla postavena někdy v polovině 13. století, ještě na původním břehu Starého Města pražského. Se vznikem synagogy je navíc spojen vznik židovského hřbitova na pražském Novém Městě. Synagoga se stala středobodem Židovského Města a v průběhu několika let zažila četné přestavby. Ty se samozřejmě neobešly bez přešlapů a průšvihů. Například v roce 1998 nebyli archeologové při výkopových pracích přítomni a v letech 2006 a 2007 poškodila chyba tvůrce původní gotické kamenné lavice.

Golem a jeho útočiště

Ke Staronové synagoze se váže řada legend, pověstí a bizarních příběhů. Jednou z nich je, že Maharal (rabi Löw), zde uschoval Golema poté, co ho deaktivoval vypuštěním tajemné kabalistické formule z jeho úst. Jiní hovoří o památce jako o azylu před mnoha živly. Protože není tvořena žádnými dřevěnými součástmi, lidé zde našli azyl před požáry nebo jinými pohromami.

Staronová synagoga 2
Foto: Flickr, Tjflex2, https://www.flickr.com/photos/tjflex/661832326

Legenda o sedadle pro vrchního rabína

Další zajímavou legendou je, že kameny pro založení synagogy přinesli ze Šalamounova chrámu v Jeruzalémě andělé. Byly uschovány uvnitř synagogy pod podmínkou, že budou vráceny na své původní místo, jakmile přijde Spasitel – či Mesiáš. Synagoga byla v té době pojmenována Al-tenai podle této příležitosti, což se později mělo stát Altneu.

Každopádně ne všechny legendy a pověsti znějí tak příjemně jako ty, o kterých se mluví odjakživa. Jedna z legend praví, že v synagoze nesmí nikdo sedět na místě vrchního rabína, jinak ho to během roku zabije. Lze se domnívat, že jde o jakýsi druh pocty a úcty k Maharalovi, který zde sloužil.

Zdroje info: kudyznudy.cz, prahafix.ru

Náhledové foto: Flickr, Peanut99, https://www.flickr.com/photos/46273718@N00/259183249/