Kontroverzní iniciativa „Sázíme Česko“ prý začíná lesníky brát vážně, změny ale zatím váznou

Kontroverzní iniciativa „Sázíme Česko“ prý začíná lesníky brát vážně, změny ale zatím váznou. Iniciativa Sázmíe Česko se ocitla v centru veřejné debaty kvůli svým ambiciózním cílům a počátečním přešlapům.

Iniciativa si původně kladla za cíl podpořit výsadbu stromů a ochranu životního prostředí v České republice. Ačkoli její poslání zalesňovat bylo ušlechtilé, přístup a provedení vyvolaly kontroverze, přičemž kritici zpochybňovali metodiku organizace a její oddanost věci.

Kontroverze

V počátcích své činnosti čelilo Sázíme Česko kritice na několika frontách. Jedním z hlavních sporných bodů byl názor, že podobné aktivity často prováděly i jiné organizace, ovšem bez velkých fanfár. Kritici tvrdili, že velkolepý marketing a rozsáhlé reklamní kampaně se zdají být nemístné pro činnost, kterou do té doby v tichosti a často zdarma prováděly různé ekologické skupiny.

Další významnou kritikou byl vnímaný nedostatek odborných znalostí v rámci iniciativy. Zdálo se, že zakladatelé se pohybují ve světě lesnictví bez potřebných znalostí, což způsobilo zmatek v lesnickém sektoru. Pozoruhodné je, že tento nedostatek odborných znalostí občas prezentovali jako přednost, což se nelíbilo mnoha lesnickým odborníkům.

Foto: Pixabay

Vývoj iniciativy

Ovšem jak to vypadá, kritika iniciativy Sázíme Česko padla na úrodnou půdu. Zakladatelé uznali oprávněnost obav a podnikli kroky k nápravě situace. Začali spolupracovat se zkušenými lesnickými odborníky a zajistili, aby se jejich činnost řídila důkladným pochopením lesnických zásad. K úsilí se připojily významné osobnosti, jako je nezávislý lesnický poradce Aleš Erber, biolog a předseda České společnosti pro ekologii David Storch, lesnický expert Daniel Graf ze společnosti Pro Silva Bohemica a bioložka Zuzana Veverková z Českého svazu ochránců přírody. Zapojením odborníků s různými perspektivami chtěla iniciativa využít všestranného přístupu.

Revidované cíle

Jednou z výrazných kritik byla nevybíravá výsadba stromů, často v oblastech, které nebyly pro zalesňování ideální. V reakci na to iniciativa upravila svůj přístup. Namísto toho, aby se zaměřila pouze na zalesňování, plánovala zavést výsadbu stromů v již prosvětlených lesích různého stáří. Kromě toho začali zvažovat možnost výsadby stromů v otevřené krajině.

Tento přístup však s sebou nese řadu problémů a iniciativa uznala, že bude vyžadovat vzrostlejší a dražší sazenice a také individuální péči o každý strom. Tyto změny naznačují posun od původního cíle poskytnout planetě co nejvíce kyslíku k uhlíkově neutrálnějšímu přístupu.

„„Fakta totiž ukazují, že nejvýkonnější uhlíkovou bankou je les, kde se výběrově hospodaří a jehož dřevo se používá k lokální výrobě dřevostaveb nebo jiných produktů ze dřeva. V našem plánu nadále zůstává sázení lesních porostů určených na dožití, ale místo poněkud romantického ideálu ‚českého pralesa‘ podpoříme i jiné modely lesa navržené s ohledem na zvládání současné klimatické situace,“ uvedl Krajník v tiskové zprávě k programovému plánu Sázíme Česko 2.0.

Komunikační problémy

Jednou z významných překážek, kterým iniciativa čelila, byla její komunikační strategie, zejména v interakci s médii. Zakladatel Richard Krajník otevřeně přiznal nedostatky v efektivním sdělování poslání iniciativy veřejnosti. Uznal, že tento nedostatek má přímý dopad na jejich webové stránky, na nichž se ještě v říjnu objevovaly kontroverzní ideály „českého pralesa“. Za vše však prý může jen nedostatek času a náročnost všech změn. Tak budeme doufat, že vše bude už brzy tak, jak má být.

Sázíme Česko, výsadba stromů, ekologie, projekt, pomoc

Zdroj: https://www.obnovitelne.cz/clanek/2748/sazime-cesko-20-poucili-jsme-se-lesniky-uz-bereme-vazne-rikaji-autori-kontroverzniho-projektu, https://www.ekonews.cz/tag/emise-co2/

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.