Svatý Štěpán: Prvomučedník, jehož jméno nese nejvýznamnější gotická stavba ve Vídni

Dne 26. prosince západní křesťané slaví svátek svatého Štěpána. Tento křesťanský kazatel a jáhen byl jako první mučedník ukamenován kvůli svému údajnému rouhačství proti judaismu. Stalo se to někdy mezi léty 36 až 40 n.l. v Jeruzalémě před Damašskou branou. Po Štěpánově smrti začalo první pronásledování křesťanů, což ale mělo také jeden pozitivní prvek: zapříčinilo jeho rozšíření mimo území Palestiny. Svatému Štěpánovi jsou zasvěceny mnohé kostely, například i katedrála ve Vídni. 

Z románského kostelíku arcibiskupská katedrála

Ve Vídni se nachází jedna z nejvýznamnějších rakouských gotických památek, a to katedrála svatého Štěpána. Už od roku 1469 je sídlem vídeňských biskupů a arcibiskupů. Její počátky sahají do roku 1137, kdy se započala stavba románského kostela. Žádná jeho část se do současnosti ale nedochovala. Ve 13. a 14. století byl kostel rozšířen, nejprve románsky, pak goticky. Významně se tomto rozšíření podílel i zeť císaře Karla IV., vévoda Rudolf IV. Habsburský, který se oženil s českou princeznou Kateřinou Lucemburskou. Jeho cílem bylo vybudovat katedrálu, která by byla konkurencí té pražské.

Vídeňské biskupství

To, co Rudolf IV. nestihl, tedy založit vídeňské biskupství, dokončil císař Fridrich III. V 17. století byl dóm Svatého Štěpána barokně upraven. Na konci druhé světové války byla katedrála hodně poničena během spojeneckých útoků. Shořel gotický dřevěný krov z modřínového dřeva, zřítily se opěrné zdi krovu kruchty, byly zničeny varhany, císařské oratorium, gotické chórové lavice a řada uměleckých děl.  Už to vypadalo, že bude nadobro ztracená, ale prošla intenzivní rekonstrukcí a v roce 1952 byla slavnostně znovuotevřena.

Foto: Pixabay

Číselná symbolika

Zajímavé je na katedrále Svatého Štěpána ve Vídni i číselná symbolika, jež byla použita při její výstavbě. Využita při ní byla čísla 3 a 4. Počet schodů k místnosti ve věži je 343, zábradlí schodiště ke kazatelně se skládá z kruhů se stylizovaným trojlístkem nebo čtyřlístkem. Jižní věž obklopuje 12 věžiček (3×4). Okna chóru tvoří tři části, okna prostoru pro laiky zase čtyři části. Podle starých dat je jižní věž vysoká 444 stop, rozměry dómu jsou 111 stop a 333 stop.

Katedrála je veřejně přístupná

V současnosti je možné si v dómu svatého Štěpána ve Vídni prohlédnout v rámci veřejných prohlídek katedrálu, podzemní pohřebiště svatého Štěpána i jižní Vysokou věž vysokou 136,4 metry. K návštěvě láká také nedokončená severní věž, kde je možné se podívat na největší rakouský zvon Pummerin. K návštěvě je třeba si zakoupit vstupenku, nejlépe tu all inclusive. Návštěvní doba je od pondělí do soboty v čase od 9:00 do 11:30 hodina a od 13:00 do 16:30 hodin. V neděli a o svátcích je možné se do katedrály podívat mezi 13:00 do 16:30 hodin.

Zdroj: https://stephanskirche.at/; https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1na_(V%C3%ADde%C5%88)

Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.