Tajemství pohádkových kruhů v Namibii

Fairy_circles_namibia

Namibská poušť, jedna z nejdrsnějších a nejkrásnějších přírodních lokalit na světě, ukrývá podivuhodný fenomén. Při pohledu na její rozlehlé travnaté pláně si lze všimnout neobyčejných kruhů, které se táhnou na desítky až stovky kilometrů. Tyto kruhy, známé jako „pohádkové kruhy“, jsou oblasti bez vegetace o průměru od 2 do 15 metrů, které jsou často obklopeny okrajovým prstenem bohatého trávníku. Vznik a původ tohoto prstence byl dlouho neznámý a zahalen tajemstvím.

Studie zkoumající původ Fairy Circles

V roce 2020 vedl Stefan Getzen z Oddělení modelování ekosystémů na Univerzitě v Göttingenu v Německu výzkumný tým, který se pokusil odhalit tajemství těchto kruhů. Použili metodu prozkoumávání, která vysvětluje, jak se přirozené vzory jako pruhy a tečky mohou organicky objevovat a existovat nezávisle na homogenním prostředí.

Ve svém nejnovějším výzkumu se Getzen a jeho tým vrátili do Namibie, aby nalezli ještě přesvědčivější důkazy o původu a vzniku pohádkových kruhů.

Feenkreis_Marienflusstal_Namibia

Foto: Thorsten Becker https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feenkreis_Marienflusstal_Namibia.jpg

Sucho a jeho vliv na vegetaci

V oblasti Namibské pouště je srážek velmi málo a jsou nepravidelné. Tráva se občas objevuje i uvnitř kruhů po deštích, ale často zde záhy uhyne. Naopak tráva mezi kruhy přežívá. Getzen a jeho kolegové sledovali deště v deseti oblastech pouště a zkoumali trávu, její kořeny, výhony a případné poškození kořenů způsobené termity. V průběhu suché sezóny roku 2020 až do konce deštivé sezóny roku 2022 namontovali senzory vlhkosti půdy a v okolí kruhů zaznamenávali data v půlhodinových intervalech.

Role termitů a odumírání trávy

Výsledky studie ukázaly, že deset dní po dešti měla vnitřní část kruhů velmi malý nárust trávy. Po dvaceti dnech od deště byla veškerá tráva uvnitř kruhů mrtvá, zatímco okolní tráva byla stále zelená a živá. Překvapivě kořeny odumřelé trávy uvnitř kruhů byly stejně dlouhé nebo dokonce delší než kořeny mimo kruhy, což naznačuje, že rostliny investovaly velké množství energie do růstu kořenů, aby hledaly vodu. Výzkumníci však nezjistili žádné důkazy o aktivitě termitů na kořenech.

Vlhkost půdy

Senzory vlhkosti půdy odhalily postupné snižování vlhkosti jak uvnitř, tak vně kruhů po prvním dešti. Když tráva ještě nebyla dobře zakořeněna, půdní vlhkost rychle vymizela, včetně vnitřních částí. Pod vlivem silného namibijského tepla tráva neustále transpiruje a ztrácí vodu, čímž vytváří vakuové prostory okolo kořenů, které přitahují vodu.

Ekosystémoví inženýři

Výzkum ukázal, že pohádkové kruhy fungují jako ekosystémoví inženýři, kteří využívají vodní zdroje poskytované vegetací. Tento unikátní fenomén má potenciál pomáhat rostlinám přežít v suchých podmínkách, což je zvláště důležité v době, kdy se sucha zhoršují v důsledku změny klimatu.

Fairy Circles v Namibii tedy podle všeho slouží jako příklad adaptace a přežití rostlin v extrémních podmínkách.

Zdroje info: https://time.news/fairy-circles-in-namibia-are-not-caused-by-termites/, https://www.youtube.com/watch?v=OKBpnQTuP9o, https://svetobeznik.info/pohadkove-kruhy-namibie-afrika/

Náhledové foto: Stephan Getzin https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fairy_circles_namibia.jpg

Radek Štěpán

Cestování mě baví. V mnohých lokalitách jsem už byl a rád se s vámi podělím o své zážitky.