Údolím Dalejského potoka po dně pravěkého moře. I kousek za centrem Prahy je zajímavé místo k návštěvě

Hlavní město Praha nenabízí k vidění pouze historické pamětihodnosti, které navštěvují turisté z různých konců světa. Najdete tu i kousek živé přírody, jenž si můžete projít, nalokat se čerstvého vzduchu a pokochat se hezkými pohledy na zdejší krajinu. Jedním z takových přírodních zákoutí je i údolí Dalejského potoka, jež se táhne od Řeporyjí až k soutoku s Prokopským potokem.

Pražské Řeporyje

Městská čtvrť Řeporyje se nachází na jihozápadním okraji Prahy, na počátku Dalejského údolí. Původně to byla samostatná vesnice se zemědělským charakterem. Rozrůstat se začala v polovině 19. století a její přeměna ze zemědělské obce na pražské předměstí pokračovala i ve 20. století. V roce 1974 byly Řeporyje připojeny k Praze.

V okolí Řeporyjí se dochovaly původní usedlosti sedláků, bohužel jejich stav je dost neudržovaný. Jednou z dominant čtvrti je římskokatolický kostel svatých Petra a Pavla s barokní podobou z roku 1772. Ten v sobě nese pozůstatky bývalých románských staveb ze 12. století – hranolovou věž a západní apsidu. Obě jsou zakomponovány do budovy kostela.

Dalejský potok a jeho údolí

Dalejský potok pramení v Chrašťanech, teče pak přes Třebonice, Stodůlky a Řeporyje, Hlubočepy, kde se vlévá u hlubočepského předmostí Barrandovského mostu do Vltavy. Na horní části jeho toku se nachází naučná stezka, protože údolí Dalejského potoka představuje poměrně nenarušenou přírodu. Stalo se tudíž častým cílem výletníků, kteří chtějí třeba příjemně strávit nedělní odpoledne a nechce se ji kvůli tomu plahočit až třeba do Krkonoš.

Dalejské a Prokopské údolí. Foto autor: Dezidor https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dalejsk%C3%A9_a_Prokopsk%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD_(10).jpg

Naučná stezka Údolím Dalejského potoka je dlouhá asi šest a půl kilometru. Začíná na Řeporyjském náměstí u zastávky autobusu MHD ve směru od Stodůlek. Pokračuje Dalejským údolím, Arethusinovou roklí, Mušlovkou, Prastavem u Nového mlýna, Prokopským údolím. Stezka končí u hlubočepského viaduktu Pražského semmeringu.

Jedná se nenáročnou značenou trasu se 16 zastávkami, jež turisty seznamují se geologickou minulostí Dalejského a Prokopského údolí. Zájemci se dozví, kde přebýval poustevník Prokop a neméně zajímavé je Prokopské jezírko, které vzniklo zatopením starého lomu.

Stezka většinou vede po kamenitých cestách a pěšinách, v Prokopském údolí pak po asfaltce. Zde se nacházejí lavičky i dětské hřiště. Víte, že se po cestě, procházející Dalejským údolím, budete nacházet na dně pravěkého moře? Možná tu narazíte i na trilobita.

Zdroj: https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-udolim-dalejskeho-potoka/; https://www.ententyky.cz/vylety-prirodou/naucna-stezka-udolim-dalejskeho-potoka#; https://cs.wikipedia.org/wiki/Dalejsk%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD

Dalejské údolí. Náhledové foto autor: Jiří Sedláček https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Overview_of_sign_of_Prokopsk%C3%A9_a_Dalejsk%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD_at_nature_reserve_Prokopsk%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD_in_Hlubo%C4%8Depy,_Prague.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.