V unhošťském muzeu si můžete pomlít obilí na zrnotěrce a v Červeném Újezdci navštívíte hrad z 21. století

Ať se v naší vlasti vydáte kamkoliv, často narazíte na zajímavá místa. Některá jsou známá, o jiných se moc neví, protože stojí stranou. Proč se třeba vypravit do Unhoště? Tato obec v kladenském okrese byla osídlena již v mladší době kamenné a objeveno tu bylo i slovanské pohřebiště z 9. až 11. století. Kráčela tudy historie společně se Sasy a Švédy za doby třicetileté války, kteří se na vzhledu obce neblaze podepsali a její obyvatele donutili se skrývat v křivoklátských lesích. Nyní je centrum Unhoště městskou památkovou zónou a zároveň je celé město velmi zajímavou lokalitou pro rodinné bydlení.

Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti

Do Unhoště jsme vás pozvali i díky budově bývalé radnice, kde je umístěno Melicharovo vlastivědné muzeum. Jeho význam je ryze místní, protože expozice představují sbírku předmětů, jež byly objeveny v rámci archeologických vykopávek. Jméno dostalo po Františkovi Melicharovi, jinak učiteli ve zdejší škole. Muzeum bylo založeno již v roce 1912. Můžete si tu vyzkoušet, jak se mlelo obilí na zrnotěrce, jak se psalo na voskové a břidlicové školní tabulky, vyzkoušíte se psaní husím brkem.

Jestliže zavítáte na unhošťský hřbitov (za předpokladu, že vám hroby nenahání hrůzu), uvidíte kapli svaté Barbory z roku 1702 a hrob faráře Jana Jungmanna, jenž byl bratrem Josefa Jungmanna, kterého určitě znáte z české literatury jako jazykozpytce a národního obrozence.

Neméně zajímavý je kostel svatého Petra a Pavla, jenž je městskou dominantou. Jeho původ je gotický, v první polovině 18. století byl barokně přestavěný.

Feldekovský  zámeček v Unhošti. Foto autor: Sovička169; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unho%C5%A1%C5%A5,_z%C3%A1me%C4%8Dek.jpg

V hospodářském areálu v Unhošti stojí Feldekovský zámeček z konce 17. století. Postavit si ho nechal Augustin Ferdinand Fellner z Feldeggu, který pocházel z Tyrol. V 50. letech minulého století vlastnilo zámek JZD, což se na jeho stavu negativně podepsalo. Z původní zámecké výbavy zůstal do dnešních dnů zachován rokokový krb a válcová kachlová kamna v empírovém slohu.

Hrad Červený Újezd

Z Unhoště se můžete vypravit do Červeného Újezdu, jenž je vzdálený sotva tři kilometry. Vede sem cyklotrasa 201. Ve východní části obce se nachází františkánský klášter Hájek, který má na své zahradě loretánskou kapli Navštívení Panny Marie ze 17. století. Zde končí poutní cesta z pražské Lorety.

Ovšem raritou obce Červený Újezd je stejnojmenný hrad. Jeho počátky byste ale marně hledali v době, v níž hrady obvykle u nás vznikaly. Tento byl postavený v letech 2001 až 2002, a to od základů. Jeho cílem je představit návštěvníkům životní styl našich předků. Jeho součástí je muzeum českého venkova se stálou expozicí asi čtyř tisíc předmětů, jež pocházejí ze 17. až 20. století. Jedná se o předměty každodenního života na vesnici. Do muzea se můžete podívat po celý rok, v sobotu a v neděli od 9:00 do 16:00 hodin. Prohlídka s průvodce trvá asi 50 minut. Dospělí platí 180 korun, děti a studenti 100 korun.

Zdroj: https://www.hrad-cervenyujezd.cz/; https://muzeum9.webnode.cz/kopie-z-cinnost-muzea/

Hrad Červený Újezd. Náhledové foto autor: Aktron, Wikimedia Commons; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cerven%C3%BD_%C3%9Ajezd,_hrad_II.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.