Víte, jak odlišit na vozovce tzv. vyhrazené pruhy pro cyklisty? Napoví souvislost čáry na asfaltu a někdy i značky

Víte, jak odlišit na vozovce tzv. vyhrazené pruhy pro cyklisty? Napoví souvislost čáry na asfaltu a někdy i značky. Význam udržitelných možností dopravy a potřeba snížit dopravní zácpy a znečištění v městských oblastech přiměly v posledních letech města po celém světě investovat do cyklistické infrastruktury.

Jedním z klíčových aspektů této infrastruktury jsou vyhrazené cyklistické pruhy, ale víte, že ne všechny cyklistické pruhy jsou stejné?

Tři typy cyklistických pruhů

Tyto tři typy pruhů pro cyklisty nabízejí různý stupeň ochrany a oddělení od motorové dopravy a vyhovují různým potřebám cyklistů a podmínkám na silnicích.

Jízdní pruh pro cyklisty

Nejběžnějším typem cyklistického pruhu je „jízdní pruh pro cyklisty“, který je vyznačen pouze vodorovným dopravním značením se symbolem jízdního kola. Tento pruh je obvykle umístěn podél hlavní silnice a od motorové dopravy je oddělen plnou čarou s přerušovanými čárkami. Přestože poskytuje určitý stupeň oddělení, neposkytuje nejvyšší úroveň ochrany.

Tento typ cyklistického pruhu má vymezit bezpečný prostor pro cyklisty a zajistit jim vyhrazený prostor na silnici. Vymezuje minimální prostor pro bezpečné předjíždění cyklistů, aniž by omezoval ostatní vozidla v běžném provozu. V podstatě se jedná o jasné označení vyhrazeného prostoru pro cyklisty na vozovce jak pro cyklisty, tak pro motoristy.

Cykloturistika

Foto: Pixabay

Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty

Pro cyklisty, kteří hledají větší ochranu a oddělení od motorových vozidel, je ideální volbou „vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty“. Kromě vodorovného značení je tento pruh označen také svislým značením, takže je snadno rozlišitelný. Svislé značení dále zdůrazňuje výlučný charakter tohoto pruhu pro cyklisty.

Na rozdíl od standardního pruhu pro cyklisty je vyhrazený pruh pro cyklisty fyzicky oddělen od motorové dopravy. Toto oddělení může mít podobu patníků, obrubníků nebo jiných fyzických zábran. Tato dodatečná ochrana nejen zvyšuje bezpečnost cyklistů, ale také povzbuzuje váhavější jezdce, aby vyjeli do ulic.

Piktogramový koridor pro cyklisty

Piktogramový koridor pro cyklisty je jedinečný typ cyklistického pruhu, který postrádá definovanou ohraničující linii. Místo toho se vyznačuje pouze vodorovným dopravním značením s dvojitou šipkou a symbolem cyklisty. Na rozdíl od předchozích dvou typů není tento pruh fyzicky oddělen od motorové dopravy.

Hlavním účelem piktogramového cyklistického koridoru je informovat motoristy o časté přítomnosti cyklistů v dané oblasti. Motorová vozidla sice mohou do tohoto pruhu vjíždět, musí si však být přítomnosti cyklistů vědoma a dbát zvýšené opatrnosti. V podstatě slouží jako připomínka motoristům, aby se s cyklisty bezpečně dělili o silnici.

Co si tedy pohlídat?

Závěrem lze říci, že pochopení různých typů vyhrazených pruhů pro cyklisty je zásadní jak pro cyklisty, tak pro motoristy. Cílem všech tří typů je podpora cyklistiky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu, nabízejí však různou míru ochrany a oddělení. Výběr typu závisí na faktorech, jako je uspořádání silnice, intenzita dopravy a požadovaná úroveň ochrany.

Zdroj: https://www.metro.cz/protext/verejnost-casto-netusi-jak-se-lisi-vyhrazene-jizdni-pruhy-pro-cyklisty-zmenit-by-to-mohla-vyuka-cykl.A230731_093200_metro-protext_air, https://www.denik.cz/zivot-ridice/cyklisticka-sezona-zacina-vite-jak-se-chovat-u-konce-vyhrazeneho-pruhu-20200320.html, https://bike-mania.cz/cyklistu-ma-na-silnici-chranit-vyhrazeny-pruh-jejich-pravidla-verejnost-casto-nezna/, https://www.cistoustopou.cz/kolo/clanek/ochranna-opatreni-pro-cyklisty-vite-jaka-se-k-nim-vazou-pravidla-893

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.