Vražedkyně na hradě aneb krvavé dějiny Čachtic a Karlštejna

Karlštejn

Píše se rok 1534. Čachtická paní, která se proslaví jako vražedkyně stovek mladých slečen, se narodí až za dlouhých šestadvacet let. V rámci České republiky však byla za srovnatelné zločiny odsouzena jiná šlechtična. Má být uvržena do věže Mihulka na Hradčanech a vyhladověna. Říká se jí paní z Karlštejna.

Hrůzný příběh, který je dodnes v naší paměti díky četným tvůrčím verzím zakořeněn, se týká kdysi velkolepého čachtického hradu, kde byla vražedkyně na počátku 17. století zadržována.  Alžbětu Báthoryovou není třeba představovat, ale málokdo ví, že šestadvacetiletá narozená paní Kateřina Bechyňová z Lažan, která prožila několik let na hradě Karlštejně, byla odsouzena za srovnatelně zvrácené praktiky.

Proč se takto chovala?

Mezi příběhy obou šlechtičen existuje řada spojnic. Obě dámy bychom dnes jistě označili za zvrácené osoby, přestože tento termín vznikl v 18. století. Kateřina Bechyňová z těl svých obětí vyřezávala tkáně, zaživa je stahovala, a polévala ledem a vařící vodou, pálila jim svaly vařícím máslem a otevřené rány solila. Alžběta Báthoryová si naopak libovala v bičování, píchání jehlami, trhání tkání rozžhavenými kleštěmi a vlastně i v kanibalismu.

Byl jen vliv a žádná spravedlnost

Obě šlechtičny se dopustily hrozných činů, a přesto za ně nebyly dlouho potrestány. Případ Kateřiny Bechyňové se táhl několik měsíců. Následně byla odsouzena ke smrti. Alžběta Báthoryová, která měla až čtyřicetkrát více obětí než její kolegyně, se nikdy nedočkala soudu. Zemřela uvězněná v prostorách hradu v Čachticích. V závěru se ukázalo, že touhu po perverzi vyvolalo vysoké postavení obou dam. Ti, kteří mají více peněz, si mohou dovolit více.

Čachtice
Čachtice, Foto: Pixabay

Záhadný život

O případu Kateřiny Bechyňové se toho ví málo, ba ještě méně se ví kolem celého procesu. Byla dcerou Kunaty Pešíka z Komárova, rytíře, kterého si oblíbil sám pán Vladislav I. Jagellonský. Kateřina byla atletické postavy, a oblékala se jako muž. Byla znásilněna šlechticem, který za to nebyl souzen. Kateřina vzala situaci do svých rukou a pomstila se tak, aby to viděl celý svět.

Dalším příběh zahrnuje zmařené manželství. Stát potichu po boku manželovi jí dohánělo k šílenství. Kateřina byla z politických důvodů zasnoubena s Bedřichem Bechyněm z Lažan. Její švagr byl purkrabím na Karlštejně. Je pravděpodobné, že několik obětí zde trápila. Uprostřed soudu se šlechtičny zastal bratr jejího manžela slovy: „Nikdy jsem nic takového neviděl, ani o tom nevím, ani jsem to nikdy neviděl. A o žádné vraždě nic nevím.“

Báthory
Foto: Pixabay

Kateřina Bechyňová zemřela v neděli a den poté byla pohřbena. Ve středu se každopádně za nejasných okolností rozloučil se světem Vojtěch z Pernštejna, hofmistr, který u soudu promluvil k samotnému panovníkovi, a vynesl rozsudek. Celý případ měl pro Václava Hájka z Libočan odpudivou dohru. Několik měsíců po Kateřinině odsouzení ho zažaloval Jan Bechyně pro několik odporných přečinů. Šlechtic uspěl se svou exaktní odplatou: Hájek byl odvezen do Prahy k soudu jako poslední zločinec – přivázaný zespodu na koni. Byl obviněn z krádeže drahokamů a zvonkohry z hradní kaple a zbaven vysokého úřadu. Tak se možná naposledy – „Paní z Karlštejna“, pomstila z hrobu.

Zdroje info: icesty.cz, horydoly.cz

Náhledové foto: Pixabay