Vrch Boreč u Lovosic je unikátním přírodním akumulátorem tepla. Projděte si ho po naučné cestě

Existují lokality, které je možné obdivovat zejména na jaře a v létě. Přesto do těchto míst zavítá dost návštěvníků i v zimním čase. Je tomu tak proto, že zde lze pozorovat unikátní geologický jev – tzv. ventarol.

Naučná stezka Boreč

Milovníci přírody na vrchu Boreč uvidí rostliny, kterým neprospívá pokles teploty pod bod mrazu. Jedná se například o koniklec otevřený, hvozdík pyšný, kosatec bezlistý, řeřišničník skalní, pomněnku úzkolistou a dřín obecný. Oblast je možné si celou projít po naučné stezce Boreč, která se zdejšími přírodními poměry seznamuje prostřednictvím devíti informačních tabulí.

Cesta pro pěší dlouhá asi tři kilometry začíná v obci Režný Újezd pod kapličkou a pokračuje dále. Jejím cílem je vrchol kopce. Lze ji absolvovat za každého počasí. Když je ale sníh, je třeba počítat s tím, že výstup nahoru není příliš bezpečný.

Mikroexhalace a zásobárna tepelné energie

Vrch Boreč je protkán malými skalními puklinami. V zimě kopec v části úpatí nasává studený vzduch, ten prochází puklinami uvnitř něho, kde se ohřívají. Nahoře je pak teplejší vzduch vyfukován opět do ovzduší.

Rozdíl teplot bývá až 20 °C a způsobuje ojínění na okolních keřích a vznik rampouchů. V zimním čase se jedná o zajímavou podívanou. Dá se říct, že kopec Boreč funguje jako přírodní akumulátor tepelné energie. Tento jev se nazývá ventarol neboli mikroexhalace.

Schody na kopec Boreč. Foto autor: Juandev https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bore%C4%8D_(%C4%8Cesk%C3%A9_st%C5%99edoho%C5%99%C3%AD),_schody.jpg

Hezké výhledy do okolí

Naučná stezka má kromě zastavení s informačními tabulemi také dvě vyhlídky. Na první je možné pozorovat Milešovské středohoří. Druhá vyhlídka nabízí výhled na Lovosice. Dokonce je pozorovatelné bývalé bojiště bitvy u Lovosic, jež se zde odehrála v roce 1756 a která byla první bitvou sedmileté války mezi Pruskem a Rakouskem.

Zdroj: https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-borecsky-vrch-borec/; https://cs.wikipedia.org/wiki/Bore%C4%8D_(%C4%8Cesk%C3%A9_st%C5%99edoho%C5%99%C3%AD)

Pohled na kopec Boreč od jihovýchodu. Náhledové foto autor: Gortyna. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bore%C4%8D_od_JV.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.