Za 30leté války byla trestem za dezerci smrt – a to rovnou celé jednotky. Největší exekuce proběhla u nás

Za 30leté války byla trestem za dezerci smrt – a to rovnou celé jednotky. Největší exekuce proběhla u nás. V průběhu historie se armády po celém světě potýkaly s problémy, jak udržet disciplínu a loajalitu ve svých řadách. Jednou z nejstrašnějších a nejtvrdších forem trestů, které se používaly ve starověku a občas se objevovaly i v pozdějších obdobích, bylo decimování celé jednotky.

Případ jezdeckého pluku plukovníka Hanse Georga von Madla

Druhá bitva u Breitenfeldu, k níž došlo 2. listopadu 1642, byla klíčovým střetnutím během třicetileté války. Navzdory původním odhadům, které naznačovaly ústup švédských vojsk, se císařská vojska pod vedením arcivévody Leopolda Viléma Rakouského rozhodla zaútočit. Rozhodnutí bylo učiněno navzdory radám jeho zástupce Piccolominiho, což vedlo ke katastrofálnímu střetu s dobře připravenou švédskou armádou pod vedením polního maršála Lennarta Torstenssona.

Foto: Pixabay

Dezerce a její následky

Uprostřed bitevního chaosu dezertovalo několik jednotek, včetně jezdeckého pluku vedeného plukovníkem Hansem Georgem von Madlo, ze svých pozic. Tento akt dezerce výrazně oslabil císařskou stranu a nakonec přispěl k její porážce. V důsledku bitvy se švédská vojska zmocnila Lipska, což výrazně změnilo strategickou situaci ve válce. Obvykle pokud se něco podobného stane,. Bývá potrestán velitel jednotky – ovšem tentokrát bylo podle všeho provinění příliš velké na to, aby ho bylo možné jen tak ignorovat.

Dezertéři byli zdecimováni

V reakci na dezerci svolal arcivévoda Leopold Vilém vojenský tribunál, který odsoudil Mádlův pluk k decimaci. Cílem rozhodnutí bylo obnovit kázeň a odradit od budoucích činů zbabělosti nebo zrady. Decimace proběhla v Rokycanech, přičemž byl oběšen každý desátý voják včetně několika důstojníků.

 

Zdroj: https://www.zskncl.cz/uploads/article-doc/108/D-7.ABCD-1.-5.6.-STUDIJNI-TEXT-Tricetileta-valka.pdf, https://cesky.radio.cz/hruzy-tricetilete-valky-8699060, https://www.dejepis.com/ucebnice/tricetileta-valka/

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.